— Min daglige rute går forbi køen i Lars Hilles gate. Da Vaskerelven var stengt i vinter, tok det ikke mange dagene før køen beveget seg i vanlig tempo. Køene i Bergen sentrum er dessuten ingenting i mot situasjonen ut og inn av sentrum. Særlig Danmarks plass er en tikkende bombe.

— Så du synes ikke det er noen god løsning å fjerne kollektivfelt for å få større flyt i trafikken mens det graves?

— Nei, det vil jeg advare mot. Tvert i mot håper jeg Statens vegvesen skynder på byggingen av et gjennomgående kollektivfelt i sentrum, sier Skauge og legger til:

— Det som er av kø i Bergen sentrum er bestilte køer. Det er bygget og blir bygget for mange p-plasser, derfor står bilene i kø.

Han tror bergenserne forstår behovet for å fornye både ledningsnett og forskjønne gategrunnen, slik at det blir levelig for andre trafikanter enn bilistene.