Etter klare uttalelser fra samferdselsminister Torild Skogsholm, gir også fylkesrådmann Paul M. Nilsen opp å tro på staten. Om han noensinne har gjort det. Men problemet består: For å oppfylle handlingsplanen for kollektivtrafikken i Bergen, må det skaffes 100 millioner kroner til drift, ikke bare ett år, men hvert eneste år som kommer.

— Det er ingen grunn til å tro på at staten vil bidra med penger til drift av bybanen og den øvrige kollektivtrafikken i Bergen. Vi har ikke sett noen tegn som kan tyde på noe som helst i den retning, sier Paul M. Nilsen til Bergens Tidende.

Venter reaksjoner

— Hva blir da alternativet?

— Trafikantbetaling. Jeg ser ingen annen utvei for å skaffe nok penger til drift av kollektivtrafikken i Bergen.

— Mener du veiprising?

— Jeg foretrekker å bruke ordet trafikantbetaling, men for bilistene betyr vel kanskje ikke forskjellen all verden, sier fylkesrådmannen, og legger til: - Jeg får vel noen reaksjoner etter dette.

Paul M. Nilsen er ikke overbevist om at bybanedriften vil bidra til at tilskuddsbehovet blir mindre, slik det hevdes i Bergen kommune.

— Passasjertallene de oppgir, er etter min mening ingen prognose. Men legger bare til grunn at sånn og sånn kan det bli hvis en del forutsetninger slår til.

— Betyr det du sier at du kommer til å be fylkespolitikerne gå inn for trafikantbetaling når saken om driftsmidler til kollektivtrafikken i Bergen skal avklares?

— Det vil jeg ikke svare endelig på nå.

Nerveslitende

Mange års filing og kiving, skuffelser og frustrasjoner har etterlatt svært få illusjoner om statlig gavmildhet i fylkeshusets toppetasje.

— Nerveslitende og frustrerende, er fylkesordfører Gisle Handelands karakteristikk av sine opplevelser i så måte, med kampen om kompensasjon for dieselavgiften i friskt minne.

Handeland (Ap) er likevel ikke av den typen som gir seg så lett.

— Vi kan ikke bare akseptere at staten trekker seg fra ansvaret. Staten har tross alt varslet et satsing på kollektivtrafikken, og det må en gang bli slutt på at problemene bare kan organiseres bort.

— Men med din erfaring, ville du våget å stole på staten som tilskuddspartner med 100 millioner kroner i året til kollektivtrafikken i Bergen?

— Jeg ville vel ikke våget det, men vi har ennå litt tid til dette, så vi må forsøke å få ut så mye som mulig.

— Hvordan ser du på trafikantbetaling som alternativ?

— Jeg vil ikke utelukke noe som helst, men først må vi se hvor langt vi kommer med staten. Får vi ingenting, er det helt klart min mening at regjeringen har et forklaringsbehov om vi legger Sem-erklæringen til grunn. Men da må vi samtidig være ærlige og si at andre regjeringer heller ikke har gjort overvettes mye for kollektivtrafikken, sier Handeland.

Krever politisk mot

Heller ikke fylkespolitiker Atle Mildestveit i Venstre har tro på at partikollega Skogsholm kommer med milde gaver til Bergen.

— Det kommer jo en del bidrag fra staten i ulike former, men sett opp mot behovet på 100 millioner kroner er det ikke rare greiene. Vi må nok gå til restriksjoner på biltrafikken. Det vil si at vi må gå etter pengene til folk som kjører bil. Men slikt krever politisk mot. Spørsmålet er om det finnes hos dagens politikere, sier Atle Mildestveit.

Si din mening om bybanen på bt.no!