— Det er utrolig mange som har kjørt inn i stengte tunneler det siste året. Problemet er spesielt stort i Bergen sentrum, sier prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i Statens vegvesen.

Ifølge Vegvesenet har veiarbeidere opplevd å få sine tær overkjørt av villfarne bilister. Men nå vil etaten bokstavelig talt sette en stopper for problemet.

Bommer

Fra 1. desember til begynnelsen av april 2015 vil strekningen mellom Sandviken og Tertneskrysset i Åsane være periodevis stengt fra klokken 22.00 til 05.30 søndag til fredag.

BOM STOPP: Damsgårdtunnelen har samme type vippebom som skal monteres ved Eidsvågtunnelen.
STATENS VEGVESEN

— Vi skal montere bommer, variable skilt og et styringssystem for hele området, forteller Lahlum.Systemet koster rundt 15 millioner, og skal gjøre stenging av Eidsvågtunnelen sikrere.

— Dette kan virke som en veldig lang periode for å sette opp bommer?

— Det er spesielt styringssystemene som tar lang tid å montere. Det krever blant annet mye graving, sier prosjektlederen.

Omkjøring

— Dagens situasjon er både et HMS-problem for arbeidere, men også et sikkerhetsproblem for bilister. Når det oppstår en hendelse i trafikken i eller utenfor Eidsvågtunnelen, er det viktig at vi kan stenge tunnelen effektivt for å unngå nye ulykker.

Mens monteringen pågår kan personbiler bruke omkjøring via Eidsvågsneset. Tunge kjøretøy må ta veien om Nesttun.

Det er Munkebotntunnelen, Selviktunnelen, Eidsvågtunnelen og Glaskartunnelen som kan blir nattestengt på hverdager frem til april.

— Vi vil prøve å holde spesielt Munkebotntunnelen åpen så mye som mulig. De andre tunnelene har samme omkjøringsrute uansett om én eller alle er stengt, kommenterer prosjektlederen.

Veien vil trolig være oftest stengt de første månedene av prosjektet. På slutten av perioden vil det være mest arbeid med oppkobling og testing.

Smalere og saktere

På strekningene frem mot de aktuelle tunnelene vil det også bli innsnevring i kjørebanen i områdene hvor det skal monteres varslingsutstyr.

Når det foregår arbeid i veibanen, vil fartsgrensen vil bli satt ned til 50 km/t gjennom arbeidsområdet.

— Planlegger dere å stenge Eidsvågtunnelen ofte i fremtiden, siden dere investerer i så mye stengingsutstyr?

— Nei, ikke mer enn vi pleier. Men når det oppstår hendelser i trafikken, er det veldig viktig at ikke flere biler kjører gjennom.

Det er foreløpig ikke avklart hvilke netter veien vil være stengt. Lahlum viser til veimeldingene på vegvesen.no for oppdatert informasjon de neste månedene.