– Dersom politiet og samfunnet hadde tatt kvinnemishandling på alvor, kunne dette drapet vært forhindret, sier sosiolog og forsker Lena Widding Hedin til Bergens Tidende. Reagerer sterkt Den 40-årige mannen som kjørte ned samboeren og deres tre uker gamle datter, ble mandag varetektsfengslet for fire uker med brev og besøkskontroll. Mannen har i avhørt forklart at det oppstod en krangel i leiligheten deres i Olsvik. Politiet har imidlertid problemer med å skjønne hvordan en «samlivskrangel» kunne få et slikt fatalt utfall. – Jeg reagerer sterkt på at politiet ikke forstår hva som ligger bak denne hendelsen. Dette er ikke snakk om noen samlivskrangel. Dette dreier seg om en kvinne som har vært utsatt for langvarig mishandling og trusler, sier Widding Hedin. Mishandlet Bergens Tidende er kjent med at Hanne-Kristine Olsen fryktet samboeren i tiden før drapet. Hun har ved en tidligere anledning anmeldt ham for vold, men trakk senere anmeldelsen mot ham. – Dette er klassisk. Svært ofte blir slike anmeldelser trukket tilbake. Kvinnene er livredde. De frykter for seg selv og barnet. Vi vet at et av de mest farlige tilfeller for en mishandlet kvinne, er når hun prøver å forlate mannen. Da løper de størst risiko for å bli drept, sier Widding Hedin. Forskningsrapport Widding Hedin er en av Nordens fremste forskere på kvinnemishandling. I Sverige gjorde hun en omfattende undersøkelse blant svenskfødte gravide kvinner gift eller samboer med svenske menn. Rapporten avdekket at hver tidende gravide kvinne i Sverige blir mishandlet på det aller groveste av sine menn. – Resultatet er skremmende, og det er all grunn til å tro at situasjonen er likedan i Norge, sier Widding Hedin. I Norge er kvinnemishandling og familievold blitt forsket på i liten grad, og det satses svært lite på utdanning innenfor dette området. – Det sier litt om holdningene til dette problemet i Norge. Både helsevesenet og politiet burde ta dette med kvinnemishandling langt mer alvorlig og ikke skyve problemene under teppet, sier Widding Hedin, som mener hjelpeapparatet og tiltak for mishandlede kvinner er altfor dårlig i dag. For dårlig kunnskap Koordinator for familievolds-prosjektet ved Bergen Politidistrikt, førstebetjent Gunnar Jensen, innrømmer at kunnskapen om kvinnemishandling er for dårlig. – Politiet burde hatt mer kunnskap om dette problemet. Jeg har selv for lite kunnskap på dette området, sier Jensen.– Kvinnemishandling er et alvorlig samfunnsproblem. Men det er de aller færreste saker som blir politianmeldt. Det er store mørketall her, sier Jensen.– Mener du at hjelpeapparatet for mishandlede kvinner er for dårlig?– Det kan alltid bli bedre!