Bystyregruppen la i dag frem en rapport fra advokatfirmaet Harris, som viser at bystyret for det meste hadde rett da de vedtok Kommuneplanens arealdel (KPA, se faktaboks på siden).

Dette er planen som fylkesmann Lars Sponheim og lokalpolitikerne krangler om. Fylkesmannen har rettet en rekke innsigelser mot den.

Mer demokrati

Torsdag ble det klart at byrådet ga etter for de fleste innsigelsene fra fylkesmannen, noe Dag Skansen (H) mener er et slag mot lokaldemokratiet.

— Jeg synes det er rart at Dag Skansen kaller dette et slag mot demokratiet. Sponheim er med å opprettholde lokaldemokratiet, sier Tine Åsgård (SV).

Hun mener det er Skansen og bystyreflertallets behandling av KPA som var problematisk for flertallet. Bystyreflertallet åpnet nemlig for å åpne en rekke nye områder, som egentlig ikke skulle være med.— Det skal gjennomføres en høring på forhånd av slike vedtak, ikke i etterkant. Fra vårt ståsted handler dette om å påpeke at det finnes noen demokratiske rettigheter som innbyggerne har til å påvirke politiske beslutninger. De ble ikke ivaretatt av bystyrets flertall, sier hun.

SV advarte mot å vedta forslaget til bystyreflestallet da saken ble behandlet.

— Vi mente det ikke var lovlig. I dag er vi glade for at byrådet beliter seg på at norsk lov også skal gjelde i Bergen by, sier Åsgård.

Kritiserer advokat

Advokaten hos Harris som har laget rapporten, som kritiserer Sponheim og frikjenner bystyrer, er Ståle Eeg Nielsen, tidligere bystyrerepresentant for Høyre. Han representerer også en rekke av klientene som ivrer for utbygging i nettopp de områdene som ble åpnet opp for utbygging. Han fikk holde flere innlegg og deputasjoner for sine klienter i fjor, før KPA ble vedtatt av bystyret.

— Han har foreslått endringene som kom inn i planen i siste sving. Han har i beste fall opptrådt uryddig i denne saken, mener Åsgård.

Hun får støtte av flere andre i opposisjonen som NRK Hordaland har snakket med.

— Det er klart at han har alt å tjene på en vurdering som sier at vedtaket til bystyret ikke er lovstridig, sier Haakon Lønning Aarø (Sp).

Nrk Hordaland har også lagt frem kritikken til Ståle Eeg Nielsen, som sier han forstår deler av den,.

— Men hvis vi skulle hensynta det, så ville vi jo være ekskludert fra å ha en juridisk oppfatning av fylkesmannens håndtering, sier Nilsen.

Han peker videre på at rapporten ikke bare er kritisk til Sponheim.

— Nå skal vi huske på at vi i vurderingen også har gitt fylkesmannen favør enkelte punkter, sier han til NRK Hordaland.

Hvem mener du beskytter demokratiet i Bergen? Diskuter under!

STØTTER SPONHEIM: Tina Åsgård (SV) mener han bevarer lokaldemokratiet