HILDE KRISTIN STRAND

Både Kjersti Toppe fra Sp og Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), leder i komité for miljø og utvikling, mener det gis for mange dispensasjoner til bygging i strandsonen i Bergen.

— Det heter at det ikke skal gis dispensasjon dersom ikke særlige grunner tilsier det. Særlige grunner blir tolket personlig. Jeg har vært med på at dispensasjon grunngis med at grunneier er syk eller at det ut fra arvehensyn bør gis dispensasjon, sier Kjersti Toppe.

Hun mener det hun kaller byrådets ja-holdning gjør at strandsonen blir mer og mer privatisert.

Anne-Grete Strøm-Erichsen mener det er betenkelig at det gis så mange dispensasjoner i Bergen, og hun reagerer på Lisbeth Iversens uttalelser i mandagens BT.

— Allemannsretten er et gode som skal forvaltes for fremtiden. Lisbeth Iversen må handle som hun snakker. Jeg synes miljøvernministeren bør ta en prat med sine egne i Bergen, sier Strøm-Erichsen, og nevner Mildehalvøyen som et eksempel på at byrådet har innstilt på utbygging selv om Fylkesmannen er kommet med flere innsigelser.

— Jeg skal ikke si at vi i Ap aldri er med på å gi dispensasjoner. Men jeg ser at noen av de sakene som forrige bystyre sa nei til får positivt svar nå, sier Strøm-Erichsen.