— Vi var litt optimistiske, og trodde at vi skulle starte med full skole. Basert på den søkermassen vi hadde, var det grunn til å forvente at vi skulle få fylt opp elevtallet, sier rektor Guri Auran.

Nå ber John Bauer-skolene i Oslo og Bergen fylkesmennene om å få tilsynsbesøk.

— Vi ser behovet etter all medieoppmerksomheten, slik at vi kan vise at vi driver godt. Det har vært mye skriving om at mange slutter, men det er feil. Få slutter i Bergen, sier Auran.

I følge henne har rundt 20 av skolens elever sluttet siden første skoledag dette skoleåret. Det tilsvarer fem prosent av elevene.

BT lykkes i går ikke å komme i kontakt med daglig leder i John Bauer Norge, Rune Eikeland.