Utgangspunktet er den nakne regningen: Renovasjon koster i Bergen 2135 kroner årlig. I Trondheim, Stavanger og Oslo er utgiftene 400-500 kroner lavere.

Samlet blir dette 40 millioner i overpris, mener de private renovatørene, som vi ha bosset utpå anbud.

— Det vi reagerer på, er først og fremst at BIR får lov til å forvalte kommunens monopol på avfall, samtidig som BIR er en stor aktør i markedet. I Bergen er bukken satt til å passe havresekken.

Kommunen må lage et skille mellom BIR som utfører jobben og en instans som avgjør hva som faktisk skal settes ut på anbud, sier regiondirektør Johnny Færøy i Norsk Gjenvinning, regionsleder Pål Andersen i Franzefoss og regionsjef Michael Forland i Ragn Sells.

Komplisert butikk

I ukene før valget har dette trespannet som representerer store private aktører i renovasjonsbransjen, gått runden hos lokalpolitikere.

Boss er blitt komplisert butikk. Det er husholdningsavfall, gjenvinning, næringsavfall, avfallskomponenter som representerer utgifter og avfallskomponenter som gir inntekter.

1. juli 2004 kommer nye regler som åpner for mer konkurranse. Da kan bedriftene levere bosset der det koster minst. Hele bransjen posisjonerer seg for den store overgangen.

Forholdet mellom monopol og konkurranse i BIR er ett av flere tema som de private renovatørene stiller spørsmål ved. Samtidig som BIR forvalter monopolavfallet fra husholdningene, har BIR en datterbedrift som konkurrerer om næringsavfallet.

— Vi ser at BIR tilbyr seg å ta imot næringsavfall for priser som er under hva det faktisk koster å kvitte seg med dette. Da spør vi oss om det ikke er husholdningskundene som må ta regningen, sier de tre.

- Det haster

Et annet spørsmål er om BIR driver i tråd med EØS-regelverket når ikke hele husholdningsrenovasjonen i bergensområdet er satt ut på anbud. Dette spørsmålet har de private renovatørene fått NHO til å se nærmere på. Målet er i første omgang å få saken belyst i klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Representantene for Franzefoss, Norsk Gjenvinning og Ragn Sells mener det haster for politikerne i bergensområdet å ta avfallspolitikken på alvor.

— Jo lenger politikerne utsetter å gjøre noe med BIRs dobbeltrolle, jo mindre inntekter blir det igjen til de private aktørene å konkurrere om. Det er begrenset hvor lenge våre eiere vil bruke penger på å holde oppe et marked der det snart ikke finnes penger å tjene, sier regiondirektør Johnny Færøy i Norsk Gjenvinning.

- Overser rabattene

Styreleder Hallgeir Utne Hatlevik (Ap) i BIR aksepterer ikke uten videre at bergenserne betaler 400 kroner mer i renovasjon enn innbyggerne i de andre store byene.

— Tallene fra Statistisk sentralbyrå tar ikke hensyn til rabattordningene. I Bergen får borettslag 20 prosent rabatt, og det er rabatter også for husholdninger som har kompost og deler beholder med naboen.

Styret for BIR har bedt administrasjonen legge frem en gjennomsnittspris som tar hensyn til disse rabattene.

Når det gjelder forholdet mellom monopol og konkurranse i BIR, er kravet å holde dette strengt atskilt. Dette kravet er BIR opptatt av å etterleve, sier Hatlevik.