RANDI KVINGE

Det sier distriktsarbeidssjef i Aetat Knarvik, Gerd Søreide. Aetat har en av fire representanter i attføringsutvalget som vurderer hvordan de ansatte ved Knarvik Industrier AS fungerer i arbeidslivet.

-Før en oppsigelse trer i kraft, må foreldrene til de ansatte ved Knarvik Industrier AS bli enige med kommunen om et godt alternativ.

Dersom partene ikke blir enige om hva som er et akseptabelt tilbud, bør ikke oppsigelsene tre i kraft. Hele utvalget var enige i vurderingen av de fire som nå har fått melding om mulig oppsigelse, sier Søreide. Ansatte i vernede bedrifter blir vurdert hele tiden for å finne ut om arbeidssituasjonen deres er tilfredsstillende.

— Attføringsutvalget finner ut om de bør integreres i vanlig arbeid fordi de har utviklet seg positivt, eller om de ikke greier å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre.

Andre bør slutte av helsemessige årsaker, sier Søreide. Aetat har også et ansvar for å ta vare på unge yrkeshemmede.

— Dersom bedriften blir fylt opp av personer som kunne hatt det bedre et annet sted, blir ikke de unge sine interesser godt nok ivaretatt.

Aetat er bare med i et rådgivende utvalg, og det er bedriften selv som må si opp de ansatte. Det er kommunen sitt ansvar å følge opp dem som eventuelt blir sagt opp, sier Gerd Søreide.