Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) har registrert at det vil komme et forslag i bystyret om å skru opp prisene i bomringen på dager med dårlig luft.— Det er jeg og byrådet positive til. Vi ønsker det tiltaket velkommen, sier Warloe, som har meldt fra om dette til sine partigrupper i bystyret.

Han sier prisen må være høy på dager med dårlig luft, og presiserer at det bare er snakk om enkelte dager dette vil ramme bilistene.

— En tredobling av prisene må bergenserne akseptere. Dette er tross alt et tiltak som er bedre enn datokjøring, sier Warloe.

Lovverket åpner

Rett over helgen skal bystyret vedta en tiltaksplan for å begrense luftforurensingen i Bergen. Byluftlisten vil sammen KrF og Venstre ha økte bompengesatser på dager med forurenset byluft.

— Vi ser for oss en tredobling av bompengene når det er meldt fare for helseskadelig luft. Lovverket åpner for at vi lokalt kan vedta økte satser, sier Endre Tvinnereim i Byluftlisten.

Får Byluftlisten støtte fra SV og Ap, vil bilistenes lommebok få svi hvis de velger å kjøre når luftkvaliteten er dårlig i Bergen.

Blir flertall

Begge partiene vil trolig stemme for forslaget på mandag.

— Vi skal diskutere forslaget i ettermiddag. Jeg personlig er ikke avvisende, men dette skal vi som sagt diskutere nærmere i gruppen, sier Aps Geir Steinar Dale.

Dale vil i tillegg ha en økt satsing på kollektivtrafikken.

— Bompenger er en ting, men vil vi også styrke ekspressbusstilbudet til og fra Bergen sentrum for å få ned antall biler i rushet, sier han.

Også SV er positive til forslaget.

— Vi er helt for forslaget om økte bompenger når det er varslet dårlig luftkvalitet. SV har allerede foreslått dette, men vi ønsker fortsatt å ha datokjøring i verktøykassen. Det legger byrådet for så vidt til rette for i sin innstilling, sier Tina Åsgård i SV.

Med Miljøpartiet De Grønne på laget, blir det dermed mest sannsynlig økte bompengesatser på dager med dårlig luftkvalitet i Bergen.

Vil ha SMS-varsling

Byluftlisten vil også ha andre tiltak, og ber helsevernenheten i Bergen kommune bli mer aktive.

— For det første er det ikke nok med to målere i Bergen. To nye blir installert i år, men vi trenger flere. For det andre bør helsevernenheten bli mer aktive med å varsle byens innbyggere, sier Tvinnereim og legger til:

— Det bør for eksempel vurderes SMS-varsling til innbyggerne i utsatte områder når det er fare for helseskadelig luft.

- Er for defensive

Tvinnereim mener det er defensivt at helsevernetaten fastslår at regelverket bare krever to målere i en by med folketallet man har i Bergen. Det var i går, Sonja Skotheim, leder for helsevernetaten i Bergen kommune uttalte til BT at to målere var innenfor regelverket.

— Det virker som etaten sammenligner Bergen med Ålesund. Der har de 45.000 innbygger og to målestasjoner. Det er helt riktig at vi oppfyller minstekravene i forurensingsloven med to målere i Bergen, men vi burde ha høyere ambisjoner og heller ligge nærmere Oslo, som har 11 målere i bruk, sier Tvinnereim.

Fritak ved samkjøring

Byluftlisten vil også ha en ordning med fritak for bompenger ved samkjøring.

— Kjører man med flere i bilen bør man slippe bompenger. I San Fransisco i USA har de utviklet en app for samkjøring, Carma, som gir fritak fra bompenger. Dette har vist seg å være et effektivt redskap for å redusere rushtrafikken i byen. Denne appen brukes allerede i Bergen, og Vegvesenet arbeider også med en tilsvarende app, så det bør være mulig å prøve det samme her, sier han.

DÅRLIG LUFT: Torsdag formiddag kan turgåere på Fløyen tydelig se problemet. På kalde dager i Bergen er luftforurensingen helsefarlig.
LEIF GULLSTEIN
FLERTALL: Endre Tvinnereim og Byluftlisten får trolig innført høyere bomsatser på dager med høy forurensing. Forslaget skal behandles på mandag.
Jan M. Lillebø