Agnete Strøm, internasjonalt ansvarlig i Kvinnefronten fikk ikke medhold i saken mot Bergensavisen (BA) av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Klagen gjaldt en nyhetsartikkel og en lederartikkel om forholdene rundt et besøk av Aaron Cohen, en profilert amerikansk talsmann for kriminalisering av kjøp av seksuelle handlinger.

Cohens besøk i november i fjor var finansiert av FOKUS, en paraplyorganisasjon Kvinnefronten er medlem av. Cohen skal i forbindelse med besøket ha oppsøkt strippeklubben «Dreams» og fått tilbud om kjøp av sex.

Strøm klaget BA inn for PFU etter en artikkel og en leder i BA 13. desember i 2010 hvor hun følte avisen fremstilte det som at hun regisserte hendelsen. Strøm følte seg også satt i et dårlig og urimelig lys på lederplass i samme avis.

— PFU har lyttet

Anders Nyland, sjefsredaktør i BA sier til bt.no at han er glad for at PFU konkluderer med at de ikke har gjort noe galt i saken.

— Jeg synes det er bra at vi har vurdert det presseetiske regelverket på en korrekt måte, sier redaktør Nyland. PFU har lyttet til tilsvaret vårt, sier han.

Han understereker at det er viktig å lære av de sakene PFU behandler, og at det er tilsvarende viktig at folk benytter seg av klagemulighetene.

— Det er bra at folk benytter seg av det tilbudet PFU har, sier redaktøren.

- Kunne dere gjort noe annerledes for å unngå denne konflikten?

— Det er klart det er lett å være etterpåkloke, sier Nyland. Når noen føler seg uriktig behandlet er det flott at de kan kontakte PFU for å få saken gjennomgått, sier han.

— Jeg forstår at det kan oppleves belastende å bli gjort til gjenstand for kritisk medieomtalelse, sier redaktøren.

- Ikke brudd på god presseskikk

I sin begrunning for det manglende medholdet i Strøms klage skriver PFU på sine nettsider at forholdene rundt strippeklubben og besøket av Cohen, har vært omtalt en rekke ganger i avisen, og at det dermed

måtte legges til grunn at temaet og eventuelle konflikter var kjent for avisens lesere. PFUs konklusjon ble til slutt at BA ikke har brutt god presseskikk.

agnete.jpg

— Kjempeskuffet

— Jeg er kjempeskuffet over PFUs vedtak, sier Agnete Strøm til bt.no tirsdag.

— Jeg skal nå drøfte saken videre med min advokat, og vil komme med ytterligere uttalelser etter jeg har gjort det, sier Strøm.