Mæland mener at det nå er Bergens tur til å få store, statlige investeringsmidler til kultur.

— I Oslo investeres det i milliardklassen, og Stavanger får et kulturhus til mange hundre millioner. Skal de visjonære og spennende planene til prosjektgruppen bak «Griegallmenningen» kunne gjennomføres, må staten tungt inn. Jeg ser ikke for meg at Bergen kommune eller fylkeskommunen de nærmeste årene kan ta slike store løft.

— Aller først må vi finne ut om det er dette vi ønsker. Blir man enig om det, får vi gå frem i samlet flokk. For å lykkes, kreves det full enighet og enorm innsats både fra næringsliv og politikere på alle nivå overfor sentrale myndigheter.

Ikke bare offentlige midler

Mæland bekrefter at prosjektgruppen har gitt byrådet en foreløpig presentasjon, med skisser og begrunnelser. Hun peker på at det ligger en del utfordringer foran prosjektet. Særlig på investeringssiden, men også beliggenhet og forholdet til grunneierne må avklares.

— Vi har fått en invitasjon til å se nærmere på planene, og det er vi innstilt på - uten at jeg dermed har giftet meg med prosjektet. Likeledes vil vi delta i den nye prosjektgruppen.

Også Olav Daviknes, leder av prosjektstyret for «Griegallmenningen», er smertelig klar over at finansieringen er bøygen. Han sier at man foreløpig ikke har gjort detaljanalyser, men at prosjektet kan deles i to. Kongressdelen, kostnadsberegnet til om lag 350 millioner kroner, ser han som et kommersielt anliggende som i det alt vesentlige bør finne private investorer.

— Dette kan bli et rentabelt prosjekt, denne delen er jeg ikke redd for. Jeg tror nok kommunen kan være interessert i å gå inn på eiersiden, men hotellkjeder har allerede signalisert at de kan tenke seg å satse tungt i kongressdelen.

750 kulturmillioner

Kulturdelen av «Griegallmenningen», ser Daviknes & co som en oppgave for det offentlige. De 750 millioner kronene må i hovedsak hentes fra felleskassen - med staten som klart viktigste bidragsyter. Man formoder at Griegakademiet vil bli en viktig fremtidig leietaker.

— Arbeidet går nå inn i en 18 måneders interimsprosjektperiode, hvor finansieringen blir en hovedoppgave. Her gjelder det å få til en konstruktiv dialog med sentrale myndigheter. Multikulturhuset «Nystemten» er ikke tenkt som noe prestisjebygg, men snarere med en relativt jordnær og likevel flott løsning.

— Hvem skal føre prosjektet videre?

— Vi som har brakt «Griegallmenningen» fra idé til konkret forprosjekt, hopper nå av og overlater stafetten til en bredere gruppe, hvor både kommune, stat og private er representert. Styringsgruppen trenger folk med velutviklete riksnettverk både mot politikere og byråkrater og personer som har en voldsom drive og kan engasjere seg kraftig i prosjektet.

Meningen er at vi skal presentere et forslag til en slik styringsgruppe, en strategi for utviklingen av prosjektet og forslag til finansiering av den 18 måneders interimsperioden, som ventelig krever noe slikt som to millioner kroner. Vi ser at det knapt kan være penger å hente på de offentlige budsjetter før 2006.

<b>NYSTEMTEN: </b>Multikulturhuset Nystemten tenkes plassert i Hans Holmboes gate og de to kvartalene rundt. Under Edvard Grieg plass i forgrunnen blir det tre etasjers parkeringshus og messehall.