Nå har varmtvannet nådd sentrum. I morgen er det offisiell markering av neste fase i fjernvarmeutbyggingen. Da åpnes ventilene ved Nygårdstangen, og kokende varmt vann strømmer gjennom rørene til krysset Vaskerelven og Torggaten.

Årevis med graving

Underveis skal det glohete vannet innom flere store bedrifter - deriblant BTs nybygg i Krinkelkroken. Deretter renner det lunkne vannet tilbake til Rådalen, der det blir varmet opp igjen med energi fra bossforbrenningsanlegget.

Fortsatt gjenstår årevis med graving før hele sentrum har fått tilgang på fjernvarmen. - Vi snakker om 10 år, advarer spesialrådgiver Terje Strøm og skynder seg å legge til: - Men vi koordinerer utbyggingen med annet gravearbeid.

Jakter på oljekjeler

Før det ble gitt grønt lys for å sende varmtvannet til sentrum, ble bebyggelsen kartlagt. Fjernvarmefolkene tok for seg gate for gate fra Nygårdstangen og ut på Nordnes i jakten på store bygg med sentralfyr og vannbåren varme. I disse kan varmtvannet erstatte oljefyren.

— Kundene vi har funnet i sentrum vil ta imot til sammen 50 GWh med energi fra fjernvarme. Det tilsvarer årsforbruket til oppvarming i 5000 boliger. I tillegg kommer fremtidige utbygginger som Jonsvollkvartalet og Nøstegaten.

I dag leverer fjernvarmenettet 130 GWh energi. I 2020, når utbyggingen er fullført, er målet en årlig leveranse på 240 GWh. Det tilsvarer årsforbruket i 25.000 boliger.

Eksos fra 25.000 biler

Her ligger bakgrunnen for Haalands påstand om at fjernvarmeutbyggingen er Bergens største miljøprosjekt. Fullt utbygget reduserer fjernvarmen CO2-utslippene i Bergen med 73.000 tonn, noe som utgjør ca. 10 prosent av dagens utslipp.

I tillegg kommer reduserte utslipp av svovel og nitrogenoksid pluss fem tonn støv.

Eller sagt på en annen måte: Fjernvarmen erstatter utslipp tilsvarende eksosen fra 25.000 biler som kjører 10.000 kilometer årlig.

Bakside: Bossovnen

I dette miljøglansbildet er imidlertid ikke utslippene fra forbrenningsovnen i Rådalen regnet med. Bossforbrenningsanlegget er kilde for 90 prosent av fjernvarmen. BIR har søkt fylkesmannen om å få doble størrelsen på forbrenningsanlegget. Et av argumentene for å brenne mer boss er å holde tritt med utbyggingen av fjernvarme.

— Regnestykkene blir ikke fullt så positive når utslippene fra bossforbrenningen regnes med?

— Nei, utslippene fra bossforbrenningen er ikke med i regnestykket. Men bosset gjør større skade hvis det ligger i et depot og slipper ut metan. Dessuten er 90 prosent av avfallet som brennes såkalt CO2-nøytralt - det tilfører ikke mer CO2 til kretsløpet, sier Terje Strøm.

I dag kommer 90 prosent av fjernvarmen fra bossovnen. Når temperaturen dipper under fem grader pluss, er det nødvendig å skjøte på med LNG-gass. Gassbrenningen skjer ved teknisk sentral på Haukeland sykehus.

Etter hvert som flere bygg blir koblet til fjernvarme, øker energibehovet. Med dagens ene avfallslinje vil femti prosent av varmen komme fra olje og gass i 2020. Med to avfallslinjer vil bossets andel forbli rundt 90 prosent, viser beregninger gjort av BKK Varme.

GRAVING: I Vaskerelven er ledningsnettet fornyet. Samtidig er det lagt ned fjernvarme. FOTO: ARKIV
Arne Nilsen (arkiv)