Bergens Tidende skriver i dag at Tide bare siden 2010 har avskiltet og plassert 400 busser på en parkeringsplass i nordre bydel. Årsaken er at det er tatt i bruk nye busser i takt med anbudskontraktene som er satt ut i livet. Tide har bare klart å selge rundt halvparten av dem — busser som fremdeles kan ha flere år igjen på landeveien.

— Det var på høy tid at bussparken i Hordaland ble fornyet, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

— Bergen trenger så miljøvennlige busser som overhodet mulig, sier Ruth Grung.

Strengere krav

I dette spørsmålet er de to fylkespolitikertoppene samkjørte.

Tom-Christer Nilsen avviser at Tides overskuddsmateriell skyldes at fylkestinget i 2004 besluttet å konkurranseutsette all kollektivtransport i fylket, og tildele selskapene med lavest pris kontrakter på syv år.

— Nei, denne situasjonen ville ha oppstått uansett. Nå stiller vi helt nye krav til lavere utslipp og universell utforming. Mange eldre busser har altfor høye utslipp. Vi ville uansett ha reist krav om aldersgrense for bussene på Hordalandsveiene, sier han.

De nye bussene som er tatt i bruk, slipper ut betydelig mindre NOx enn de gamle. Det er nettopp nitrogenoksid som er hovedproblemet i Bergensdalen på klare, kalde vinterdager.

De gamle, dieseldrevne bussene til Tide hadde et betydelig høyere utslipp både av CO2 og NOx enn de nye.

Alt for luften

— Er det noe vi trenger her i Bergen, med våre luftproblemer, og særlig om vinteren, så er det busser med lavest mulig utslipp, sier Ruth Grung, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget.

Hun er derfor ikke i tvil om at busselskapene må forholde seg til strenge utslippsgrenser.

— Men kanskje bør de selv få vurdere om de vil oppgradere de eksisterende bussene eller kjøpe helt nye, sier hun.

Tom-Christer Nilsen peker på at ideelle vil være om busselskapene har en blanding av nye og litt eldre busser i stallen sin.

— Da vil man slippe full utskifting av hele bussparken når et anbud fornyes, sier fylkesordføreren.

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne applauderer også at det kommer nye og mer miljøvennlige busser på veiene.

Erstatter 30-40 biler

— Jeg synes likevel det er besynderlig å høre at det finnes ca. 200 ubrukte busser i Åsane. Mangel på busser er jo brukt som et argument mot at datokjøring lar seg gjennomføre på dager med høy luftforurensning i Bergen. Dette viser at det ikke stemmer, sier han.

- Men dette dreier seg jo om gamle dieselbusser med høye utslipp?

— Hvis en slik buss kan erstatte 30-40 privatbiler per tur på en dag med høy luftforurensning, vil det likevel være å foretrekke. Vi trenger dem på veiene slike dager, sier han.

Sondre Båtstrand mener ellers at all kollektivtransport burde ha vært drevet av det offentlige.

— Da slipper man å bytte ut hele bussparken samtidig, og det skaper også trygghet hos de ansatte som nå risikerer å få nye arbeidsgiver hvert syvende år, sier han.

Hva mener du? Diskuter saken her.