— Jeg har ikke fått noen melding fra Bergen Høyre om at det er behov for å innføre tiggerforbud i byen, sier partilederen.

Selv vil hun ikke mene noe før søndag.

På Høyre-landsmøtets siste dag skal det stemmes over forslaget om å gjeninnføre forbudet mot å tigge. Solberg vil lytte til debatten før hun tar standpunkt.

— Det er ikke fra Bergen vi har fått de sterkeste reaksjonene mot tigging, men faktisk fra Kristiansand og fra Oslo, sier hun.

Bergen mot tigging

De siste årene har lokale høyrepolitikere derimot flere ganger tatt til ordet for et forbud.

Etter at Oslo Arbeiderparti og Høyre-ordfører Fabian Stang tok til ordet for et tiggeforbud i sentrum, fulgte Høyre-leder i Bergen, Harald Victor Hove, opp. Han mente at et forbud burde vurderes.

Det er ikke fra Bergen vi har fått de sterkeste reaksjonene mot tigging

Høyre-leder Erna Solberg

— Når mangfoldspatruljen er nedlagt, er det mer usikkert hvor god kontroll vi vil ha på tiggerne. Vi er i utgangspunktet positiv til å se på muligheten for tiggerfrie soner eller et totalforbud, sa Hove til BT i begynnelsen av april.

Allerede i 2010 fremmet Bergen Høyre forslag om å innføre tiggefrie soner på Torgallmenningen, ved Torget og langs Bryggen.

Erna Solberg mener at dersom det skal innføres et forbud, må det være slik at tiggingen ikke dukker opp igjen i andre former.

- Hvordan da?

— For eksempel i form av oppblomstring av dem som selger roser til deg på gaten, det er ikke tvil om at dette også er en form for tigging. Argumentene for et forbud er at tigging skjuler menneskehandel, trafficking og annen kriminalitet. Etter at vår regjering opphevet forbudet i 2004, har det skjedd mye på dette området, som taler for et forbud mot tigging.

Sprik i regjering

- Hva taler mot, etter ditt syn?

— Det er både ideologiske og politiske grunner. Vi er for at mennesker skal ha størst mulig grad av frihet, da er retten til å bomme penger også en frihet. Det var frihetsaspektet som lå bak da Høyres justisminister Elisabeth S. Selmer opphevet løsgjengerloven i 1970. Dessuten har vi politivedtekter som, om de blir fulgt, skal slå ned på aggressiv tigging. Dersom det er nødvendig kan vi også stramme inn disse vedtektene. Jeg mener at et absolutt forbud må være siste utvei, når andre muligheter er oppbrukt.

- Hvordan vil en eventuell borgerlig regjering håndtere denne saken?

— Jeg vet at Fremskrittspartiet er klart for et forbud. Høyre har ikke bestemt seg ennå. I KrF er det mange som lokalt har tatt til ordet for et tiggerforbud. Venstre er vel mer liberal, etter det jeg har skjønt.

Vi er for at mennesker skal ha størst mulig grad av frihet, da er retten til å bomme penger også en frihet

Det siste bekrefter Venstres nestleder, Terje Breivik. Han sier at Venstre absolutt er mot å gjeninnføre et forbud, som deres justisminister Odd Einar Dørum opphevet i Bondevik 2-regjeringen.

Etter det BT kjenner til, risikerer tiggerforslaget å bli skviset ut fra resolusjonsbehandlingen. Det skal nemlig kun vedtas fire resolusjoner i løpet av helgen.

— Det er knapt med tid, og det er andre politikkområder som er viktigere å vedta politikk på enn tigging, sier en sentralt plassert kilde.