• Det er helt hinsides hvis NSB planlegger flytog parallelt med bybanen. Dessuten er det svært underlig at de ikke har tatt dette opp med Bergen kommune, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Byrådslederen ante ingenting om NSBs planer verken for flytog eller for Dokken da BT kontaktet henne i går.

— Men et flytog via Fyllingsdalen?

— Det er ikke nok passasjerer til et flytog som bare skal stoppe noen få steder mellom sentrum og flyplassen. Når vi planlegger bybane, så bruker vi mye arbeid på å fange opp befolkningsgrunnlaget, og legger banen der hvor det er mange passasjerer å hente, og der hvor vi venter befolkningsøkning.

— NSB burde heller sette kreftene inn på å få bygget en jernbanetunnel til gjennom Ulriken. Det er noe vi trenger.

— Hva med nytt jernbanespor til Dokken?

— Det er noe vi ønsker. Men det virker ikke realistisk å flytte all godshåndteringen til NSB til Dokken, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland deler langt på vei Strøm-Erichsens skepsis til flytoget.

— Nå holder vi på med en plan for bybane. Disse planene til NSB burde vært samordnet med planene for bybane på et mye tidligere tidspunkt. Nå virker utspillet bare merkelig. Men det høres unektelig mer spennende ut med en trasé over Fyllingsdalen enn over Nesttun, sier Monica Mæland.

Hun er derimot begeistret for tanken om å flytte NSBs godshåndtering til Dokken, hvis det lar seg gjøre.

— Nærhet til sjø og sjøtransport er veldig viktig. Dessuten vil det frigjøre store arealer på Nygårdstangen og på Minde. Så den delen av NSBs plan bør vurderes seriøst, sier Monica Mæland.