• Rapporten fra Næringsrådet befester mitt inntrykk av problemene Bergen har med planbehandling, sier Høyres Monica Mæland, leder av komité for miljø- byutvikling og tekniske tjenester.

— Bergen trenger en revolusjon når det gjelder måten vi behandler plan- og byggesaker på sier Mæland som etterlyser politisk vilje til å lede byrådsavdelingen.

Bergen Næringsråd presenterte i går forslag til hva som kan gjøres for å korte køene:

Fire forslag

  • Innføre en ordning med direkte utlegging, slik Oslo gjorde i 2002. Enklere reguleringssaker blir gjort «gryteklar» av utbygger - etter oppskrift fra kommunen - og legges direkte ut til offentlig ettersyn. Uten politisk klarering.
  • Utbyggere får adgang til å kjøpe privat saksbehandlingskapasitet. Dette gjøres som forsøksordning i Bergen i dag. - Dette er ikke å kjøpe seg frem i køen, men å fjerne køen, sa Næringsrådets Trude Drevland i går.
  • Flatere organisasjon. «Bergen har 55 ansatte på planavdelingen, men bare 10-12 saksbehandlere. Stavanger har like mange saksbehandlere med halvparten så mange ansatte» påpeker Næringsrådet.
  • Sterkere politisk styring av fagavdelingene.

Dette er forslag Monica Mæland støtter. Ordningen med direkte utlegging ble i går kveld vedtatt i partiets valgprogram.

Tallstrid

I spørsmålet om tallet på ubehandlete plansaker spriker tallene. Bergen Næringsråd står hardt på at antallet er 200 - selv om det formelt bare er 90 saker som er i arbeid hos en saksbehandler.

— Alle de registrerte sakene har vært oversendt planavdelingen, men er av forskjellige grunner sendt tilbake til utbyggere for ytterligere bearbeiding, sier Tore Jensen hos Opus, som har delta i arbeidet med rapporten.

Denne tilbakesendingen er noe av det Næringsrådet kritiserer.

Plansjef Torbjørn Nævdal understreker at han ikke bekrefter tallet 200, slik BT skrev i går, men peker på at 105 av 195 saker enten ligger hos utbygger eller venter på saksbehandler.