• Bergen kommune tør ikke satse nok på sine egne ansatte. Det mener nyvalgt leder av det mektige Kommuneforbundet i Bergen, Rolf Berntzen.

I går kveld feiret den helt nyvalgte fagforeningsbossen 50— årsdag hjemme på Kleppestø. Tidligere på dagen vant han noe overraskende en kampvotering om ledervervet mot Lise Mikkelsen.

Andre medlemmer av forbundet legger ikke skjul på at dette ble et litt uventet resultat etter en sterk maktkamp, hvor det under ledervalget på årsmøtet også ble kastet inn to benkeforslag som ikke nådde opp. Verken Mikkelsen eller Berntzen mener at valget mellom de to har så mye med politiske veivalg å gjøre.

Berntzen liker for sin del dårlig at Bergen, og svært mange andre kommuner, lefler for mye med privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Savner mot til å satse

— Det mest lettvinte er jo å gjøre som Terje Søviknes. Bare å bygge ned eller privatisere. Jeg savner mer mot til å satse offensivt på egne ansatte. De vet best hvor skoen trykker og vil derfor være mest kompetent i fornye velferdsstaten, mener Berntzen.

Og i tider hvor Høyres ideologi om konkurranseutsetting råder, ser han det som sin kanskje viktigste oppgave å bygge opp Kommuneforbundets troverdighet.

Ingen motsetning

— Hvordan får man troverdighet når man hevder at man ivaretar både egne kommuneansatte og brukerne av de kommunale tjenester like godt?

— Jeg ser ikke noen motsetning i det. Våre medlemmer møter brukernes interesser hver eneste dag, og er derfor best i stand til å ivareta disse.

— Kan du komme med eksempel på en type tjeneste hvor brukerne kunne vært tjent med konkurranse på tilbudssiden?

Konkurranse er ikke effektivt

— Nei. Jeg ser ikke at det finnes eksempler på at brukeren er tjent med konkurranseutsetning. Jeg tror heller ikke at konkurranse er effektivitetsfremmende. Hvis det derimot satses ressurser på egne ansatte, ser vi at tjenestetilbudet også er på topp.

— De som har suksess i det private næringsliv, er de som tar skikkelig vare på sine egne ansatte. En slik holdning skulle jeg gjerne sett mer av - både i Bergen kommune og andre offentlige arbeidsplasser, sier Berntzen.

Hvem styrer egentlig byen?

Han er også misfornøyd med hvordan hans egen arbeidsgiver har organisert seg gjennom bydelsreformen.

— For oss er det uklart hvem som egentlig styrer. Er det bystyret, byrådene eller bydelene, spør Berntzen.

Dette lover han å engasjere seg i når hele reformen snart skal opp til evaluering.

— Kommuneforbundet har hatt flere saker hvor tillitsvalgte har underslått penger. Hvordan kan man tappe en fagforeningskasse med en million uten at det oppdages?

— Jeg vil ikke gå inn på konkrete saker. Men vi må nå få laget rutiner som hindrer tillitsvalgte å komme opp i slike situasjoner. Dette er noe vi har tatt opp i landsmøtesammenheng og må ha fokus på hele tiden, sier Berntzen.

VANT MAKTKAMP: Rolf Berntzen vant noe overraskende kampvoteringen om ledervervet av Kommuneforbundet i Bergen. Makten vil han bruke til å få Bergen kommune til å slutte å lefle med konkurranseutsetting av kommunale tjenester, og i stedet satse sterkere på egne ansatte. FOTO: JAN M. LILLEBØ