Opposisjonspolitikere mener derimot at tiltakslisten som byrådet og fylkespolitikerne la frem torsdag, er langt fra offensiv nok. Det er denne planen som skal sikre at Bergen og Hordaland skal få 550 millioner kroner i såkalte belønningsmidler fra regjeringen.

Les mer om tiltakene fra politikerne her.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) mener evalueringen fra regjeringen vil vise om denne søknaden holder.

— Men vi holder den avtalen vi har inngått tidligere, sier han.

Kommer reduksjon

I saken lokalpolitikerne sender fra seg står det ingenting om køprising eller tidsdifferensiering av bompenger. Det til tross for at fylkespolitikerne har vedtatt at dette bør innføres fra 2012.

— I Klimaplanen vår foreslår vi det. Men det var ikke aktuelt å ha med de tiltakene i denne planen, sier Nilsen til bt.no.

— Det er målet her som er viktig, ikke hvilke virkemidler som brukes, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Istedenfor tidsdifferensierte priser sier politikerne at de vil ha miljødifferensierte priser. Det betyr at bilene som forurenser mest skal betale mest. Regjeringen har tidligere avslått lignende tiltak. Det hindrer ikke by- og fylkespolitikerne fra å foreslå det på nytt.

— Når blir dette innført i bompengeringen?

— Først må vi legge frem en sak, deretter må vi ha hjemmel til å innføre det, svarer Mæland.

— Jeg antar at regjeringen vil være like innstilte på å innføre dette som oss, sier Nilsen.

Øker parkeringen

De to er enige om at tiltakene som skisseres vil gi en reduksjon på fem prosent i trafikken inn mot sentrum. Det er målet til alle partene. I tiltaksplanen kommer det frem at antall parkeringsplasser i sentrum skal reduseres med 200. Dette gjelder derimot kun overflateparkeringsplasser. Samtidig som 200 plasser forsvinner fra gategrunn utvides Klostergarasjen med 316 plasser. Resultatet blir dermed en økning i parkeringsplasser.

— Denne avtalen handler om overflateparkeringsplasser. Den handler ikke om Klostergarasjen. Vi ønsker å fjerne parkeringsplasser fra gategrunn og at bilistene skal parkere i randsonen av Bergen.

- Hvor er det?

— Det er for eksempel Klostergarasjen eller Bygarasjen.

- Er ikke den trafikken for sentrumstrafikk å regne?

— Vi ønsker et levende sentrum som kan konkurrere med bydelssentrene. Men vi ønsker ikke at biler skal kjøre rundt i sentrum og forurense mens de leter etter parkeringsplasser, svarer Mæland.

Vet ikke kostnadene

I tiltaksplanen står det også at de skal øke bompengeprisene. Hvor mye vet de ikke ennå.

— Vi må først få vite hvor mye staten skal bidra med, sier Mæland.

— Det kommer en sak om dette fra fylkespolitikerne i løpet av våren, sier Nilsen.

I søknaden skriver også Bergen og Hordaland at parkeringsavgiften skal økes. Hvor mye vet de ikke ennå.

— Det er allerede lagt opp til en kraftig økning av parkeringsavgiften i sentrum, sier Mæland.

- Vil dere øke prisen ytterligere?

— Det må vi vurdere.

Alle innfartsårene skal også få sambruksfelt. Byrådet og fylkeskommunen ønsker å innføre dette på søndre innfartsåre, og utrede mulighetene for å innføre det på de andre. De har derimot ikke lov å innføre dette selv.

— Det er opp til departementet og statens vegvesen. Det er de som rår over dette, sier byrådslederen.

— Det viktige nå er at vi finner løsninger alle partene kan stå for. Vi må finne en felles plattform mellom by, kommune og stat, sier Nilsen.

For lave ambisjoner

Ruth Grung (Ap) mener få av tiltakene som legges frem vil gi en direkte effekt når det gjelder å få ned antall biler.

— Bortsett fra høyere parkeringsavgifter er alt langsiktig og avhengig av andre, sier hun.

Hun mener Bergen og Hordaland går glipp av en gyllen mulighet til å få vekk køene inn mot sentrum, bedre luftkvaliteten og samtidig få en bonus på 550 millioner kroner.

— Vi vil jobbe for å få på plass tidsdifferensierte priser. Vi ønsker å heve prisen i rushtiden mellom klokken 0700 og 0900.