TORSTEIN STANGENES

Leder for Forebyggende seksjon ved Bergen Sentrum politistasjon, Svein Bjørn Losnegård, mener Bergen kommune er blitt dårligere på det tverrfaglige kriminalitetsforebyggende arbeidet etter at den kommunale koordinatoren forsvant for halvannet år siden.

Da var det bydelene som overtok ansvaret. Fem av bydelene opprettet koordinatorer. 1. juli ble bydelsadministrasjonene lagt ned. Siden da har Losnegård og hans kolleger hatt problemer med å finne kontaktpersoner i kommunen.

— Visste om det

— Bergen kommune har visst om hva som skulle skje denne sommeren. De burde kunne ta kontakt med sine samarbeidspartnere i god tid og varsle om de endringene som skulle komme. Vi trenger personer i kommunen vi kan kontakte umiddelbart. Vi kan ikke vente til høsten når vi kommer i kontakt med barn og ungdom som lever i risikosonen, sier Losnegård.

Han ønsker en SLT-koordinator (koordinator som skal samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) som har oversikten over kommunens tilbud til disse ungdommene.

SLT er et program som Kriminalitetsforebyggende råd i Justisdepartementet driver. En viktig del av programmet er at kommunene har en eller flere SLT-koordinatorer som skal koordinere arbeidet som ulike kommunale instanser og politiet gjør.

Bergen mot strømmen

Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd) opplyser at alle de største byene i Norge er med på SLT-ordningen unntatt Bergen. Det gjelder både Oslo, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tromsø. Bergen han vært med tidligere, men har ikke møtt på noen av de to samlingene Kråd har avholdt i år.

Dermed ser det ut til at Bergen går motsatt vei av svært mange andre kommuner.

— Vi har fått en radikal økning av kommuner som søker om midler til å etablere og videreføre SLT-arbeidet, sier Elin Karlgård, rådgiver i Kriminalitetsforebyggende råd.

— Hva synes du om at Bergen ikke viser noen interesse for SLT?

— De har ingen plikt til å følge det opp. Jeg håper de tenker kriminalitetsforebygging selv om de ikke bruker SLT, sier Karlgård.

Ber politiet ta kontakt

Helse- og omsorgsbyråd Trude Drevland (H) tror dialogen med politiet bare er en av flere utfordringer som ennå ikke er løst etter at bydelsadministrasjonene ble nedlagt.

— Jeg beklager hvis vi har sviktet i den dialogen. Det skal vi ikke fortsette med. Men jeg vil gjerne at kommunen får en rask henvendelse fra politimesteren om dette, sier hun.