KARI PEDERSEN

— Her må det oppvises ikke bare klokskap, men også stor politikk og retorikk, formaner Selstad og legger til:

— Klarer Stavanger og Bergen å få til en positiv rivalisering, kan byene gjøre hverandre større og sterkere.

Tor Selstads nye Vestland strekker seg fra grensen mot Vest-Agder til Romsdalsfjorden. Romsdalingene må selv ta stilling til om de kjenner seg som vestlendinger og gå sørover, eller om de har mest til felles med trønderne og gå nordover.

— Dette må lokalsamfunnene selv avgjøre, understreker professoren ved Høgskolen i Lillehammer, som i juni fikk i oppdrag av Kommunenes Sentralforbund å levere et forslag til hvordan regionene i Norge skal deles inn.

— Sogn og Fjordane og Sunnmøre må finne seg i å bli utkant i en ny region dominert av Bergen og Stavanger. Slik er det, det ligger i den nye tids ånd, konstaterer professoren.

Høy fart

Forslaget som Tor Selstad presenterte kortversjonen av i går, skal ut på høring til alle landets fylker og kommuner. Selstads hovedforslag er syv regioner, der Østlandet er delt i tre. To alternativ med Norge i fem eller ni regioner er lagt ved, men blir ikke anbefalt.

På et ekstraordinært landsstyremøte i mars vil KS ta stilling til regionsinndelingen. KS har allerede vedtatt å nedlegge fylkeskommunen og erstatte den med et folkevalgt regionalt nivå.

KS-leder Halvdan Skard ønsker å holde høy fart i denne prosessen.

— Teoretisk kan vi få det første valget til et regionalt nivå i 2009, supplerer Olav Ullern, administrerende direktør i KS.

Fra KS' side blir det fremholdt at ønsket om å styrke folkestyret er en viktig grunn til å ivre for å etablere nye regioner.

På spørsmålet fra Bergens Tidende om hvorfor KS tror at regioner skal ha større suksess enn fylkeskommunene med å fenge velgerne, svarer Halvdan Skard på denne måten:

— Når vi spør velgerne om deres tillit til politikere, skårer lokalpolitikere høyest. Fylkespolitikere og stortingspolitikere kommer ut omtrent likt. Jeg har ikke dermed hørt noen bruke det som et argument for å nedlegge Stortinget.

Tor Selstad mener kommunene er for presset som tjenesteytere til å drive regional utvikling, en oppgave som mange mener bør ligge til regionen:

— Selv om vi halverer tallet på kommuner vil primærkommunene være så hardt presset at de ikke har mulighet til å være en motmakt til staten. Der kommer regionene inn.

Omkamp om sykehus?

Tor Selstads utredning skisser bare innom spørsmålet om hva de nye regionene skal drive med. Stikkordene her er utdanning og forskning, areal, ressurs og miljøforvaltning, samferdsel, kultur og helse.

— Betyr det at KS mener regionene skal ta styringen med sykehusene.

— Vi legger ikke opp til omkamp, men tror debatten kommer, sier Halvdan Skard.

Med sin regioninndeling har Tor Selstad trukket nok et sett grenser gjennom Norge. Fra før har staten en inndeling for helseregionene, en annen for regionene til Statens vegvesen, en tredje for Mattilsynet. Blant annet.

Et statlig kaos, er Selstad karakteristikk, som derfor har følt seg fri til å trekke grensene slik han føler det er naturlig ut ifra hvilke landsdelenes identitet og historiske bånd.