I mandagens maratonmøte i bystyret behandlet politikerne blant annet Bymbudets årsmelding.

Les hele årsmeldingen her I årsmeldingen peker Byombudet på opplæringsloven § 9a-1, og viser til at alle har rett til et godt skolemiljø.

" Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet. Det betyr at ingen former for trakassering og mobbing skal tolereres. Skolen skal ha klare rutiner for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres" , skriver byombudet.

Kontaktes av foreldre

Byombud Erik Dahl skriver videre at han har blitt kontaktet av foreldre med barn som ikke har hatt en tilfredsstillende skolehverdag. Det er barn som er utilpasse og føler seg mobbet, noe foreldrene flere ganger har påpekt overfor skolen uten at situasjonen har bedret seg.

"I de sakene byombudet har vært involvert kan det synes som om ikke skolen har hatt gode nok rutiner på å fange opp og formalisere henstillinger fra foreldre i form av vedtak. Manglende vedtak fører til at foreldre som ikke er kjent med opplæringsloven (..) mister muligheten til å klage tiltaket eller mangel på tiltak inn til fylkesmannen" poengterer byombudet.

Ikke akseptabelt

Ove-Sverre Bjørdal (Sp) reagerer sterkt på det byombudet skriver i sin årsmelding.

— Dette er ikke akseptabelt. Vi forventer at byråden umiddelbart rydder opp. Faktisk hadde vi forventet at byråden hadde ryddet opp i dette av eget tiltak, sier Bjørdal til bt.no.

SVs Oddny Miljeteig mener byrådet må sørge for at skolene får på plass rutiner så fort som mulig.

— Og de bør spørre byombudet om han har forslag til hvordan det skal gjøres, siden han har hatt møter og registrert klager fra foreldre.

Ap mener det er uholdbart at flere barn og foreldre ikke har fått oppfylt sin klagerett.

— Vi er tydelig på atbyrådet må rydde opp i det som Byombudet avdekker. Derfor er vi glad for at etsamlet bystyre nå støtter Aps merknad om at det snarest må ryddes opp. Skalskolene komme mobbing til livs så må det jobbes systematisk. Det er enforutsetning at skoleledelsen tar elever og foreldre på alvor, sier Harald Schjelderup (Ap).

Ikke tilrettelagt

Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) har også levert sin årsrapport for 2011.

De har sett nærmere på universell utforming i byrommene i Bergen.

"Vi hadde en forventning om at Bybanen skulle være universelt utformet på alle måter. Det

viste seg imidlertid at mye gjenstår på flere områder.Spesielt frustrerende for mange har

det vært at billettautomatene ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede".

Mindre bytting

KRFF påpeker at mange som mottar hjemmesykepleie klager over at det er for mye skifting av plaiere, og at man ønsker mer kontinuitet i dette.

"Av konkrete resultat kan vi nevne at vi fikk påvirke spørsmål i brukerundersøkelsen og at vi

har fått tilbakemelding fra brukere om at det den siste tiden har vært mindre skifting av

tjenesteytere" .