• Klienter som trenger bofellesskap med miljøterapeutisk tilbud blir ofte stående lenge i boligkø.

Det sier Jostein Hestnes, sosialsjef i Åsane. Han er ansvarlig for å koordinere hjelpen og støtten Roald Kvammes sønn trenger.

— Bergen kommune har ikke tilstrekkelig med boliger til å dekke behovet til denne gruppen, sier han.

Hestnes opplyser at Kvammes sønn nå er godkjent som bruker og står på venteliste. Men trolig vil det ennå ta flere måneder for boligspørsmålet er avklart.

Hestnes opplyser at han av hensyn til taushetsplikten ikke kan gi andre konkrete kommentarer til Kvammes situasjon.

— Dette er en komplisert sak som jeg mener vi har jobbet grundig med. I ansvarsgruppen sitter den kompetanse som trengs for å løse saken, sier Hestnes.

— Klienten har nå både fått individuell plan og en koordinator som skal sørge for at planen blir fulgt opp, sier Hestnes.

Han peker på at det ofte tar tid å sette sammen et godt tilpasset hjelpetilbud for personer med Aspergers syndrom.