• Bergen kunne fått en bedre reklameavtale med kortere løpetid, hevder sjefen for JCDecaux Norge AS.

JCDecaux konkurrerte med Clear Channel Adshel AS om reklameavtalen i Bergen, men tapte på oppløpssiden.

— Den største og viktigste kontrakten for denne bransjen i Norge, hevder Øyvind Markussen, administrerende direktør for JCDecaux Norge.

- Stilte ikke krav

— Bergen kunne fått en bedre avtale med færre reklameflater og kortere løpetid, hvis kommunen hadde stilt krav om det. Det ble aldri gjort verken skriflig eller muntlig da konkurransen ble utlyst, sier Markussen til Bergens Tidende.

Kriteriene for kontrakten var enkle og greie. Konkurransen handlet om å levere god design og godt vedlikehold.

Disse to kriteriene skulle multipliseres med antall leskur i de to tilbudene. Ut fra det skulle vinneren kåres.

Antall reklameflater og lengde på avtale var ikke med i konkurransegrunnlaget.

Markussen viser til at slike reklameavtaler får stadig kortere løpetid. Oslo har inngått kontrakt om bysykler med en løpetid på åtte år, mens avtalen om leskur og toaletter har 12 års løpetid.

En fersk avtale om leskur i London har i praksis fem års løpetid.

— Poenget mitt er at når debatten nå har rullet i tre-fire måneder, har den stort sett handlet om reklameomfang og bindingstid. Slike forhold er viktige for folk flest, og det burde avspeiles i kriteriene for konkurransen, mener Markussen.

Kommunen forhandlet både med JCDecaux og Clear Channel inntil byrådet valgte å gå videre med Clear Channel.

— Hva som har vært tema i de videre forhandlingene med Clear Channel vet jeg ikke, medgir Markussen.

Lyttet til råd

Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, sier at lengde på kontrakten ble vurdert i forkant:

— I dialog med andre byer fikk vi høre at kortere kontraktstid koster i form av flere reklameflater.

Underveis vurderte byrådet en 10 års avtale, men basert på rådene fra andre byer, valgte vi å gå for 15 år, sier Iversen og legger til:

— Samtidig vil jeg understreke at avtalen som bystyret godkjenner er en ytelse mot ytelse-avtale. Vi kan siden velge å redusere omfanget av reklamen, men det har en pris.

— Hva sier du når tilbyderne hevder at Bergen kunne fått en bedre avtale hvis utgangspunktet hadde vært et annet?

— Jeg synes vi har fått en god avtale i en vanskelig sak, sier Lisbeth Iversen.