Stavanger er oljebyen, Oslo har maktsenteret, og Trondheim er teknologihovedstaden. Men hva er egentlig Bergen?

— Det er vanskelig å sette et enkelt ord, og det gjør profilen utydelig. Bergen har et imageproblem, sier Henning Warloe (H).

Som medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, har han flyttet til hovedstaden. Først etter han forlot Vestlandets største by la han merke til Bergens mangel på identitet.

— Bergen må utvikle en sterkere merkevare. Hvis ikke er det lett for at byen blir for usynlige, sier han.

Mangfold er et profilproblem

Atle Kamme, kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd, forteller om gjentatte debatter om hvordan Bergen skal finne sin egenart. Men noe enighet har de ikke komme til.

— Det beste hadde helt klart vært å spisse dette i en næring, slik for eksempel Trondheim har gjort med teknologi, sier Kvamme.

Han mener imidlertid at mangfoldet er regionens store fortrinn.

— Vi har fire viktig næringer, olje og gass, det marine og maritime, reiseliv og handel, sier Kvamme.

Litt av det ene, litt av det andre

Så starter nemlig forvirringen.

Business Region Bergen (BRB), som driver regional næringsutvikling, profilering og markedsføring av Bergensregionen, opererer med sine fem satsingsakser innen næringsliv.

De defineres som energi, det maritime, det marine, opplevelse, kultur og reiseliv, og media og kulturbasert næringsliv i en strategisk næringsplan for regionen. Ni ord fordelt på fem grupper.

Warloe mener at dette mangfoldet gir en profileringsutfordring for Bergen.

— Dette synliggjør et problem. Det er for mange områder som er trukket frem. Det er ikke så lett å markedsføre, sier Warloe.

Kjendisen Bergen

Business Region Bergen har i to år jobbet aktivt med å skape et profilkonsept for byen. De deler synet på at Vestlandet trenger et imageløft.

— Vi ser absolutt at regionen må samle seg om et felles konsept. Dette handler også om å samarbeide om informasjonsflyten utad, sier Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i BRB.

Etter grundige undersøkelser om hva som er regionens kjerneverdier, startet det møysommelige arbeidet med å finne en felles plattform.

Og i samarbeid med designbyrået Fuggibaggi, ble regionens sterkeste merkevare definert: Navnet Bergen.

— Vi har fått utrolig positive tilbakemeldinger på den visuelle profilen. Det finnes så mange muligheter, og alle næringer kan benytte den, sier Algrøy.

Må bli hørt

Næringsliv og politikere i 20 kommuner og Hordaland fylkeskommune har i lang tid samlet seg for å definere felles fokusområder. Algrøy mener dette arbeidet er avgjørende for utviklingen.

— Dette handler ikke bare om Bergen, men om hele regionen. Kommunene og næringslivet må samkjøre seg bedre for å bli hørt – både i Norge og ute i verden, sier Algrøy.

Bergens Næringsråd, som selv har et tett samarbeid med BRB, roser profilarbeidet.

— Nå kommer arbeidet med å implementere det slik at profilen blir synlig. Men vi er veldig positive til arbeidet, sier Kvamme.

Fisk, forskning og Fløibanen

Henning Warloe mener likevel at Bergen må samle seg om mer enn en felles visuell profil. Det handler om å finne en klar identitet.

— Vi må bli Europas marine hovedstad, foreslår han.

Han understreker at dette er mulig å gjennomføre, og at alle viktige aktører i Bergen må engasjere seg for å finpusse profilen.

— Vi har den sterkeste posisjonen på marinforskning i Norge. Vi har også flere av aktørene som skal til for å bygge en marin hovedstad, sier Warloe.

Algrøy hos BRB sier det ikke er ønskelig å utelukke viktige næringer, bare for å finne et satsningsområde. Han peker på ulemper med å dyrke et enkelt profilord, som Oljebyen Stavanger.

— Hva med turistnæringen da? Oljebyen høres ikke så veldig fristende ut som reisemål, sier Algrøy.

Gateway to the fjords

Reiselivsdirektøren i Bergen, Ole Warberg, mener det er viktig at Bergen har flere bein å stå på i reiselivssammenheng.

— Det gjør byen mer spennende, sier Ole Warberg.

Han bruker ord som «innfallsporten til fjordene» og at Bergen er en europeisk verdensarvby, når han skal profilerer byen i utlandet.

— Vi patenterte «Innfallsporten til fjordene» og «Fjordhovedstaden» for mange år siden og jeg er opptatt av at folk skal tenke Bergen når de vil oppleve norsk natur, sier han.

Syns du Bergen har et imageproblem?