— Å putte utviklingshemmede inn i boliger som likner institusjoner, fremprovoserer vold, sier hun.

Hun mener Bergen har valgt det mest institusjonslignende system i hele landet enda institusjonene for lenge siden er avviklet. Byen ikke har oppfylt intensjonen i loven om omsorg for psykisk utviklingshemmede, ifølge Grasli.

Utviklingshemmede ønsker primært å bo for seg selv. De ønsker ikke å være samboere, særlig ikke med mennesker de selv ikke har valgt å bo sammen med. Noen har dårlig språk og klarere ikke å si fra. Da bruker de kroppen sin i stedet. Når flere utagerende utviklingshemmede plasseres sammen, kan oppførselen utvikle seg fra galt til verre.

— Bergen har vært arrogant og hengte lenge etter i arbeidet med å tilrettelegge boliger for utviklingshemmede. Jeg har lenge vært kritisk til byens handlemåte, innrømmer Sidsel Grasli. Hun ber byen begynne å følge loven.

— Det vi nå hører om vold mot ansatte i Bergen er alvorlig, ikke minst fordi dette rammer de utviklingshemmede selv. De fremstilles som voldelige. Jeg tror det er kommunens organisering av boligene som har skapt deres frustrasjon, sier Sidsel Grasli.

Hun vet at dette også kan dreie seg ompenger Derfor ber hun kommunen gå nøye inn i budsjettet og undersøke om den får de midler den skal ha til omsorg for psykisk utviklingshemmede. Undersøkelser viser at tilrettelegging av mer individuelle tilbud har redusert volden med 70 prosent.