KJELL ØSTERBØ

GUNNAR WIEDERSTRØM

Den mye omtalte Herremiddagen er et eksempel som bare forsterker dette inntrykket, mener konserndirektørene Margareth Øvrum og Tore Torvund i henholdsvis Statoil og Norsk Hydro.

Ingen i Bergen innehar tyngre posisjoner enn akkurat Margareth Øvrum og Tore Torvund. Deres arbeidsområde strekker seg langt utenfor de syv fjell. Men de bor fortsatt her og kjenner næringslivet og særegenhetene som preger byen.

— Det høres veldig spesielt ut at det å være mann skal være et kriterium for å bli invitert til et slikt arrangement som denne Herremiddagen, sier Tore Torvund. Som konserndirektør har han ansvaret for hele olje- og gassvirksomheten i Norsk Hydro. Han har bodd i Bergen i 20 år og er ukependler til Oslo.

Hva en middag forteller

Margareth Øvrum var inntil nylig Statoils plassjef i Bergen, men er nå en del av konsernledelsen i Statoil med ansvar for miljø og sikkerhet. Hun er bosatt på Søreide og pendler til Stavanger.

Hun har merket seg at styreleder i Bergen Næringsråd, Egil Hermann Sjursen, la vekt på Herremiddagen som en arena for nettverksbygging.

— Arenaer som i 2004 blant annet tar sikte på nettverksbygging bør ikke ekskludere halvparten av befolkningen. De burde være åpne for alle gode krefter, sier Øvrum.

Hun er redd at denne type arrangementer forteller noe om kulturen i en del av det etablerte bergenske næringsliv som ikke akkurat vitner om offensiv åpenhet mot verden rundt seg.

Dette handler også om at bergenserne kan være seg selv nok og ikke er flinke til å inkludere nye ledere som kommer utenfra.

Kald skulder

Gründeren bak Bergen Energi, Bill Schjelderup (bildet), har fått merke dette. Han står bak etableringen av Europas ledende energimekler-miljøer fra Bergen.

— Den etableringen hadde vært langt enklere om jeg var innenfor det etablerte næringslivsmiljøet i Bergen, og ikke kom utenfra. De som er innenfor kjenner hverandre og hjelper hverandre. Ledere som kommer utenfra, eller nye gründere med potensial får det langt tyngre. Dørene i bankene var lukket da jeg ville etablere Bergen Energi. Hadde det ikke vært for en svigerfar med dype lommer, ville det vært 80 færre arbeidsplasser i Bergen. Denne problemstillingen gjør at Bergen går glipp av mange muligheter og en rekke talenter, sier Schjelderup.

Symboler på lukkethet

Han er enig med Øvrum og Torvund i at kjegleklubber og Herremiddager bare er symboler på lukketheten, uten at det utøves noe makt fra slike lukkete fora. Schjelderup mener dette er et kulturfenomen som du konkret opplever når du kommer som ny eller utenfra og skal ha finansiering eller annen type drahjelp.

— Når du først har fått det til er Bergen en flott by å drive forretning fra. Byen har mange flinke, høyt skolerte mennesker. Samtidig er lønnskostnadene lavere mens stabiliteten på arbeidskraften er høyere. Tjenestetilbudet er godt og kommunikasjonene rimelig gode. Men lukketheten blant de etablerte forteller noe om hvordan byen tar imot nye talenter som byen kunne trenge, sier Schjelderup.

Etter mange års drift med gode økonomiske resultater mener han å kjenne godt til både hvordan det var å stå utenfor, og senere hvordan det er å være vel etablert.

Få nye inn i varmen

Konsernsjef i Rieber & Søn, Asbjørn Reinkind (bildet), er også opptatt av at «eliten» i Bergen må være åpen og inkluderende overfor nye ledere som kommer utenfra.

— Både Hydro og Statoil har fått nye plassjefer her i Bergen i høst. Da bør Bergen Næringsråd, toppolitikerne i byen og stortingsrepresentantene fra Hordaland være på plass og dra dem inn i varmen, sier Reinkind. Han mener det er svært viktig at disse fort får sine nettverk i byen og inviteres og motiveres til å engasjere seg. Det vil Bergen kunne dra nytte av enten de forblir i byen, eller tar med seg sine erfaringer herfra over i nye posisjoner.

Neppe noen satsing

Margareth Øvrum tror at Bergen har en lang vei å gå dersom de skal få til industriutvikling. Hun er forundret over at det borgerlige byrådet har valgt å legge ansvaret for næringsutvikling hos finansbyråd Henning Warloe, som også har ansvaret for kultur.

— Det kan ikke være noen styrke for byen at ansvaret for næring ligger hos finansbyråden som først og fremst er opptatt av underskuddet. Skal byen få til næringsutvikling bør byrådslederen selv eller en egen næringsbyråd ha et aktivt ansvar for dette arbeidet, sier Øvrum.

I Bergen savner hun kluster-tankegangen som man synes å jobbe sterkere etter i Stavanger. Altså en klarere satsing på næringsklynger hvor man allerede er god.

— Stavanger er nok flinkere til å gå i samme retning når det trengs, sier hun.

Strøm-Erichsen var viktig

For et par år siden vurderte Statoil å flytte deler av driftsorganisasjonene på Sandsli til Stavanger.

Byrådsleder den gang, Anne-Grete Strøm-Erichsen engasjerte seg personlig for å hindre en slik utflytting.

— Spilte byrådslederens innsats noen rolle?

— Anne-Grete Strøm-Erichsens engasjement i den saken var svært viktig. Når det er sagt så ville nok Statoil i denne saken falt ned på samme konklusjon, uansett.

Mer til felles med Oslo

Tore Torvund mener Bergen har mer til felles med Oslo enn med Stavanger.

— Bergen er den mest internasjonale byen i Norge, som markerer seg sterkt på kunnskap og kultur. Og i motsetning til Stavanger er det flere næringer som står sterkt her. Byen er sterk på energibaserte-, maritime-, marine næringer og reiseliv. En ny næringsplan for byen bør bare satse videre på disse sterke klyngene, mener Torvund.

For Bergen har det ingenting for seg å slåss om olje- og gassvirksomhet.

— For denne industrien vil det ikke være snakk om å lokalisere ny virksomhet. Tvert imot vil en konsentrasjon av virksomheten tvinge seg frem. Og da vil Bergen og Stavanger være mye mer tjent med å samarbeide enn å konkurrere, sier Torvund.

STORE OG MEKTIGE: Margareth Øvrum sitter i Statoils konsernledelse mens Tore Torvund sitter i Norsk Hydros konsernledelse. De har til felles at de begge er bosatt i Bergen og har mer makt enn de fleste bergensere. Øvrum er redd at deler av det bergenske næringsliv er for konservativ og at byrådet prioriterer næringsutvikling for svakt. Torvund er til dels enig. <br/>FOTO: TOR HØVIK