Bergen er Norges nest største by, men vi lever i landets 13. mest kriminelle politidistrikt.

— Sammenlignet med de øvrige politidistriktene har vi veldig godet tall. Distriktene det ville være naturlig for oss å sammenligne seg med, Sør-Trøndelag (Trondheim), Rogaland (Stavanger) og Agder (Kristiansand), har alle dårligere statistikk enn oss, sier Auglend.

Snittet for hele landet i 2006 er 59,7 anmeldte forbrytelser per 1000 innbygger. For Hordaland ligger tallet på 50,9. Det gir oss en 13. plass i en statistikk der målet er å havne så langt ned som mulig.

Jerngrep om gjengangere

Oslo er det klart mest kriminelle distriktet med 118 anmeldte forbrytelser per 1000 innbyggere, mens Sogn og Fjordane politidistrikt er det fredeligste i landet med 26,9.

— Hovedårsaken til at Hordaland ligger så godt an, er at vi har langt mindre vinningskriminalitet enn mange av de andre distriktene, sier Auglend.

Han gir det såkalte gjengangerprosjektet mye av æren for det. I 1997 dannet distriktet en gruppe med spesielt fokus på vanekriminelle, fordi vinningskriminaliteten hadde skutt i været.

— Politidistrikt ellers i landet kopierer opplegget vårt fordi det fungerer så bra, sier politimesteren.

I fjor ble gruppen et eget gjengangeravsnitt, som jobber utelukkende med personer på en såkalt A-liste med 60 navn, og en B-liste med omkring 200 navn.

— Dette er selvfølgelig levende lister, men navnene går mye igjen. Og fellesnevneren er at samtlige ligger under for rus, forklarer Geir Lussand, leder ved gjengangeravsnittet.

Tanken er å fengsle gjengangerne med en gang de begår ny kriminalitet, og få dem dømt snarest. Når samfunnet ikke klarer å ta seg av disse, mener politiet det er bedre at de sitter inne, fremfor å svive rundt og begå ny kriminalitet.

— Vel halvparten av dem som er på A-listen sitter inne til enhver tid. I starten var det noen kritiske røster om stigmatisering, men de har lagt seg nå. Dette opplegget kan jo også være med på å få dem på rett kjøl, sier Lussand.

Og nedgangen i vinningskriminaliteten ser ut til å fortsette også i år.

— Vi ligger godt an så langt i 2007 også, med 3372 saker i årets fire første måneder, sier politimester Auglend.

Kriminaliteten øker i mai

Per 1. mai i år hadde Hordaland til sammen 5270 anmeldelser. Hvis tallene holder seg jevnt på dette nivået, betyr det at vi er inne i et år med en rekordlav kriminalitetsstatistikk på omkring 16.000 forbrytelser.

— Vi kan nok ikke regne med at det blir så bra, for vi vet at det er topper i statistikken både i mai og i august. Vi vet ikke hvorfor, men den kriminelle aktiviteten øker spesielt i mai, forklarer Auglend.

I fjor hadde Hordaland til sammen 21.233 anmeldelser. I år er målet å holde det under 22.000.

Auglend peker på et paradoksalt fenomen i statistikken.

— En del anmeldelser skal vi helst ha færrest mulig av, mens andre skal vi ha flest mulig av. Narkotikasaker og familievold blir for eksempel sjelden og aldri anmeldt. Det betyr at politiet selv må grave frem disse sakene, sier Auglend.

På familievold ligger distriktet ajour med distriktets uttalte mål. I årets fire første måneder var det 112 saker. Og narkotikastatistikken ligger langt over forventet med 65 saker, mot målet på 20.

— Og dette er alle saker av en viss størrelse, såkalte 2. og 3. leddsaker. Det er ikke et resultat av at vi går etter misbrukerne og ransaker dem, sier Auglend.

FORNØYD MESTER: Politimester Ragnar Auglend er fornøyd med å se at Hordaland er helt nede på en 13. plass på kriminalstatistikken hvis man ser på antall forbrytelser per 1000 innbygger for 2006.
RUNE NIELSEN