• Bergen kommune bør saksøke de internasjonale kjemigigantene som produserte PCB-giften som forurenser Puddefjorden og Byfjorden.

Det mener prosjektkoordinator Gøril Andreassen i Vestlandet Natur og Ungdom. Hun sitter i Bergen kommunes referansegruppe som ønsker å komme til bunns i forholdene, og samtidig foreslå tiltak for å rydde opp i generasjoners utslipp av miljøgifter i de bynære fjordene.

— Det er urimelig å kreve at Carl Fredrik Seim og de nye eierne av Mjellem & Karlsen-konsernet skal betale kjemperegningen for de gamle miljøsyndene til verftsvirksomheten. Det er også feil å stille andre, nye grunneiere til ansvar når disse overtok arealene lenge etter at den alvorlige forurensningen opphørte, sier Gøril Andreassen.

— Dagens grunneiere bør riktignok ta sin del av regningen, i et spleiselag med det offentlige og eksisterende virksomheter som har gjort seg skyld i miljøfarlige utslipp. Prinsippet om at forurenser skal betale er overordnet. Etter vår mening bør imidlertid hovedskytset rettes mot de store internasjonale kjemiselskapene som produserte den farlige PCB-en, sier hun.

Vestlandet Natur og Ungdom foreslår at Bergen kommune gjør felles front sammen med Oslo kommune i et søksmål mot selskapene som produserte miljøgiften PCB.

Ifølge prosjektkoordinator Gøril Andreassen bør søksmålet rettes mot selskapene Bayer og Monsanto. Sistnevnte skilte senere ut kjemikalieproduksjonen i selskapet Solutia.

— Selskapene produserte omtrent all den PCB som havnet på sjøbunnen. Det er faktisk mulig å spore forurensningen i bunnsedimentene direkte tilbake til hver enkelt produsent fordi de har ulik kjemisk sammensetning. Synderne har altså etterlatt seg fingeravtrykk på fjordbunnen, sier Andreassen. Hun er overbevist om at det er juridisk grunnlag for å gå til søksmål mot selskapene.

— Disse selskapene bør i hvert fall ta halvparten av kostnadene med opprydding, mener hun.

Statens forurensningstilsyn har tidligere beregnet at det for landet som helhet kan komme til å koste opp mot 50 milliarder kroner å rydde fjorder for miljøgifter.

«FINGERAVTRYKK PÅ BUNNEN»: Det er faktisk mulig å spore forurensningen i bunnsedimentene direkte tilbake til hver enkelt produsent fordi de har ulik kjemisk sammensetning. Synderne har altså etterlatt seg fingeravtrykk på fjordbunnen, sier Gøril Andreassen.