JAN STEDJE

Denne erfaringen kan benyttes andre steder senere.Dette er rådet som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gir miljøvernministeren, i forbindelse med den forestående ryddeaksjonen i våre mest forurensede havnebassenger. Departementet har bestemt at rydding skal gjennomføres.

— Vi mener det er fornuftig, slik Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefaler, å gjennomføre et pilotprosjekt først. Dette prosjektet bør gjennomføres i en havn med stor båttrafikk og i et tilhørende fjordsystem, skriver NHO.I brevet peker næringslivsorganisasjonen på at bergensfjordene, medregnet hele fjordsystemet og ikke bare indre havnebasseng, er velegnet som et prøveprosjekt.

— Vi er kjent med at Universitetet i Bergen over mange år har gjennomført undersøkelser av forurensninger i sedimenter i fjordene rundt Bergen. Det bør utnyttes i sammenheng med et prøveprosjekt for havneopprydding i Bergen, skriver NHO.

Finansieringen av prøveprosjektet bør ifølge NHO dekkes over statsbudsjettet, sammen med havneavgifter.Kartleggingen av de forurensede havnene startet for 15 år siden. Nå har SFT pekt ut de 11 verstingene, deriblant Bergen havn og fjordsystemet omkring.