Lokallaget vil dermed ha en aldri så liten revolusjon i det lokale selvstyret.

Bergen Høyre, som hadde sitt årsmøte i går, vedtok at de ønsker en prøveordning der noen fylker klarer seg helt uten fylkesmannsembetet. Hordaland skal være ett av prøvefylkene.

I begrunnelsen heter det blant annet:

«Mange lokale vedtak blir brakt inn for Fylkesmannen, noe som fører til at saker trekker ut i tid, og svært ofte blir skjønnsmessig overprøvd. Dette styrker inntrykket av at lokaldemokratiet utvannes».

— Større enn Sponheim

Lokallagsleder Harald Victor Hove mener at det er et stort problem at statlige byråkrater overprøver dem.

— Vi styres ikke av Stortinget, men av fylkesmenn, direktorater og departementer. Alle sender sine påbud og pålegg til kommunene, sier Hove.

- Er dere i stand til å forvalte den makten dere ber om?

— Ja, og tar vi feil, kan Stortinget fort inndra fullmaktene, sier Hove.

Han understreker at standpunktet deres ikke handler om at det er Lars Sponheim som er Hordalands fylkesmann.

— Denne saken er større enn Lars Sponheim. Vi skal inn i en lokalvalgkamp. De politikerne som velgerne gir makt og myndighet, må også ha makt. Dersom det uansett er Sponheim som bestemmer, kan vi like godt avlyse valget, sier Hove.

Denne saken er større enn Lars Sponheim.

Harald Victor Hove

- Klarer oppgavene selv

Men det er ikke bare fylkesmannen Bergen Høyre vil frata makt, de ønsker også at Bergen skal bli en egen fylkeskommune. Det forslaget var det varaordfører i Bergen, Trude Drevland, som fremmet i går.

— Jeg har sett meg trøtt på at fylket bevisst og ubevisst får oppgaver som vi i Bergen kunne tatt hånd om selv, sier Drevland.

Hun peker blant annet på vei, kollektivtrafikk, kultur og skole.

— Muligheten til å styre disse områdene burde vi hatt for lengst, sier Drevland.

Og Harald Victor Hove er blant dem som helhjertet støtter varaordføreren i Bergen.

— Vi har sett med misunnelse på Oslo som er herre i eget hus. Vi ønsker de samme fullmaktene som hovedstanden her i Bergen, sier Hove.

Han peker på at Bergen allerede har hatt en prøveordning hvor de hadde ansvaret for kollektivtrafikken.

— Det forsøket var vellykket. Blir Bergen egen fylkeskommune kan vi også styre de videregående skole. Det vil skape en helhet i skoleløpet, sier Hove.

Vi har sett med misunnelse på Oslo som er herre i eget hus. Harald Victor Hove

- Trengs ikke

- Hva da med resten av Hordaland dersom Bergen blir eget fylke?

— Vi må bort fra illusjonen om at det trengs fylkeskommuner, sier Hove.

Han mener at Hordaland ikke trenger en fylkeskommune for å koordinere.

— Det er allerede i dag et utstrakt samarbeid mellom Bergen og nabokommunene, sier Hove. Han peker på både BIR og Bergen og omland havnevesen som eksempler på det.

— Det interessante er jo også at det er byrådsleder Monica Mæland som har tatt initiativ til å samle kommunene i Hordaland i forhold til mastesaken i Hardanger, sier Hove.

Han understreker at resolusjonen på årsmøtet ikke må tolkes som om Høyre nå ønsker å omfavne fylkeskommunen som forvaltningsorgan.

— Men så lenge fylkeskommunen eksisterer, ønsker vi at Bergen skal ha de fullmaktene som fylket i dag har, sier Hove.

Bør Bergen bli eget fylke? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.