• Sjansen for at Norges Televisjon blir lokalisert i Bergen er blitt mye større, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).

Tirsdag samlet Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomite, minus Frp, seg om en merknad der departementet blir bedt om å vurdere om konsesjonæren for det digitale bakkenettet kan lokaliseres utenfor Oslo.

— Jeg ser ikke for meg andre aktuelle lokaliteter enn Bergen, sier Hansen. Han kaller innstillingen fra komiteen et gjennomslag for byrådet og næringsrådet i Bergen.

Stortingsrepresentanten mener Bergen peker seg ut som hovedkvarter for konsesjonæren fordi byen alt huser TV 2 og har et stort og levende mediemiljø.

— Er vi heldig flyttes hele virksomheten ut. Uansett legges det nå press på Norges Televisjon i forhold til lokalisering, sier Torbjørn Hansen.

Han viser også til at en etablering i beste fall kan bety opp mot 100 arbeidsplasser, og store lokale ringvirkninger.

Fra 1. januar 2008 skal det analoge bakkenettet for fjernsyn i Norge være avviklet. Kommende torsdag vedtar Stortinget at det skal utbygges et digitalt bakkenett.

Norges Televisjon eies av NRK og TV 2 og var det eneste selskapet som søkte om å få ansvaret for utbyggingen.

En viktig begrunnelse for å gå over til digitalt nett er at dagens analoge nett står overfor betydelige investeringer i vedlikehold og oppgradering de nærmeste 15 årene. Vedlikeholdet og oppgraderingen vil koste omtrent like mye som investeringene i et digitalt nett.