• Bergen er blant de verste byene i Norge når det gjelder å holde varetektsfengslede ulovlig lenge på glattcelle, sier advokat Odd Drevland.

Både Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og Amnesty har kritisert Norge på dette felt.

— Det er fullstendig uholdbart å la folk sitte på glattcelle lenger enn det loven sier at de kan. Når en slik situasjon oppstår, må personen løslates. Dersom politi og påtalemyndighet ikke selv sørger for at det skjer, må forsvareren begjære løslatelse. Da vil den siktede enten bli løslatt, eller det blir funnet en løsning med transport til et fengsel på et annet sted i landet som har ledig plass, sier Odd Drevland.

Advokat Kaj Wigum betegner dette som et evig problem.

— Stadig vekk oppstår det slike situasjoner, og det er totalt uakseptabelt. Samfunnet gir regler om oppførsel, også på strafferettens område. Da kan ikke samfunnet bare la være å følge reglene. Men det er det som skjer. Lovreglene brytes glatt og systematisk og det blir ikke gjort noe med det. Det undergraver respekten for lovgiverne når de ikke klarer å etterleve sine egne lover, sier Kaj Wigum.

Wigum sier at han som forsvarer i en slik situasjon overfor retten vil hevde at de forutsetninger som kjennelsen om varetektsfengsling ble gjort på ikke er blitt innfridd, og at den siktede da må løslates. Det medfører som regel at det blir opprettet en hastesak og at den siktede blir overført til et fengsel et annet sted i landet. Men det er jo også uakseptabelt, sier Kaj Wigum.