• Terrortrusselen gjør Bergen spesielt godt egnet til å ta imot det nye sikkerhetsdirektoratet.

Beredskapssjefen i Bergen kommune, Steinar Matre, står på trygg grunn og møter anerkjennende nikk når han begrunner hvorfor det planlagte Direktoratet for sikkerhet og beredskap bør plasseres på Vestlandet, og aller helst i Bergen.

En lang rekke institusjoner i vestlandsbyen har gjennom årene opparbeidet seg spisskompetanse som vil være gull verdt hvis terroren blir ramme alvor her til lands.

Daglig leder i Nutec, Marit Warncke, sjefen for Sjøforsvarsdistrikt Vest, Jens-Jørgen Jensen, sykehusdirektør Egil Haugland og byråd Nils Arild Johnsen understreker på hver sin måte overfor Bergens Tidende at knapt noen by her til lands har et så bredt og faglig tungt beredskapsmiljø som Bergen.

Dørum skal overbevises

På et møte i Bergen i går var en rekke institusjoner representert for å legge tunge argumenter i skålen. Nå gjelder det å overbevise regjeringen før den legger frem stortingsmeldingen om sikkerhet og beredskap. Den er ventet før påske.

I morgen skal justisminister Odd Einar Dørum få overrakt disse argumentene når han gjester Bergen.

Det nye direktoratet får rundt regnet 500 ansatte og vil omfatte følgende institusjoner som i dag ligger i Oslo eller i Oslo-området:

  • Direktoratet for sivilt beredskap
  • Statens strålevern
  • Statens forurensningstilsyn (SFT)
  • Direktoratet for brann— og el.sikkerhet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Statens bygningstekniske etat (BE).

Arealer står klar

Samtlige understreker at stedsvalget ikke er det primære i denne omgang, men at viktige nasjonale hensyn bør gå i Bergens favør.

Haugland fremhever at brannskadeenheten ved Haukeland sykehus er et eksempel på nasjonal beredskap, mens Warncke understreker at det samme gjelder for Nutec.

Marinebasen Haakonsvern er størst i hele Norden og har omfattende forsvars- og beredskapsoppgaver, påpeker Jensen.

Nils Arild Johnsen opplyser at det er to aktuelle muligheter når det gjelder plasseringen av et slikt direktorat: Solheimsviken (ved siden av motorhallen) eller en tomt på Nonnesæterkvartalet.

Flere ønsker å vinne

Byrådet har ifølge Johnsen allerede levert en høringsuttalelse om direktoratet. I tiden fremover blir det en oppgave å knytte viktige kontakter i det sentrale politiske miljø for å vinne kampen mot Stavanger, Haugesund og Trondheim. Også disse byene sikler etter å få det nye direktoratet.