– En tett og god oppfølging i samarbeid mellom skole og foreldre er helt avgjørende for at det skal gå bra med disse barna, sier han. – Det er generelt en sterk risikofaktor når barn begynner med kriminelle handlinger så tidlig.

Naive foreldre

Skolen er en viktig instans både i oppfølgingen av barna og når det gjelder å fange opp om noe ikke er helt som det skal.

– Dersom barna er trøtte eller har høyt fravær, er det et signal som skolen bør ta opp med foreldrene, sier Nesje.

God dialog mellom skole og foreldre er svært viktig. Barna gjemmer seg bak manglende kommunikasjon, enten det er med skolen eller mellom fraskilte foreldre.

– Foreldre kan ofte være naive. De har vanskelig for å tro at dette kan skje med egne barn, sier han, og understreker betydningen av å være aktive, deltakende og observerende overfor sine barn.

«De syke kids»

– Ungdommer som søker spenning trekker hverandre med. Ønsket om å være inkludert er viktig for ungdommer, og det kan innebære å gjøre det samme som kameratene gjør. Jeg tror at foreldre kan vinne mye ved å sette seg inn i barnas hverdag, slik at de vet hvem barna er sammen med.

– Barna det her er snakk om har både organisert seg og satt navnet «De syke kids» på fellesskapet sitt. Hva tenker du om det?

– I den alderen har de behov for å være en del av et fellesskap. Det å være en del av et slikt miljø er med på å forme både identiteten deres og hvordan de ser på seg selv.

Konfliktrådet

Fellesskapets mer ekstreme utslag begynner gjerne som en idé.

– Det blir en slags smitteeffekt, der ingen tør å bryte ut, sier Nesje.

– At de i tillegg setter navn på gruppen sin er med på å forsterke denne identiteten. Da kan det bli svært vanskelig å bryte ut.

Nesje synes det er veldig bra at saken nå sendes til konfliktrådet.

– Da får barna anledning til å ta ansvar for handlingene sine, og rydde opp etter seg. Samtidig er det viktig å forstå hva som ligger bak disse handlingene.

Tankevekker

– Bør foreldre begrense disse barnas tilgang til mobiltelefon og internett?

– Jeg tror at det er en kamp man ikke kan vinne. Det er bedre å hjelpe dem til å reflektere over de etiske problemstillingene knyttet til dette.

– Kan det komme noe godt ut av en slik sak?

– Ja, det tror jeg absolutt. Dette har nok vært en tankevekker i forhold til hva som kan skje når barn og unge går uten noe godt aktivitetstilbud. Håpet er at flere instanser nå engasjerer seg i tiltak som kommer ungdommene til gode.

Hva kan gjøres for å hindre ungdommer å komme inn i et slikt «fellesskap?» Si din mening i kommentarfeltet under.

GRUPPEPRESS: ¿ Mange av barna har nok vært utsatt for et gruppepress, der det er vanskelig å trekke seg ut, sier Ove Nesje, som tror at det nå er viktig at barna får anledning til å ta ansvar for sine handlinger.
Magne Fonn Hafskor