• Vi burde ha tatt fatt i dette allerede fredag og gjort noe med dette bruddet. Når det ikke skjedde, skyldes det et brudd på våre rutiner, sier fagdirektør Ivar D. Kalland ved vann- og avløpsetaten.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Fredag ble etaten varslet om at kloakken rant rett ut i Jordalsvannet, som er drikkevannskilden til beboerne i Ytre Sandviken og Åsane. Årsaken var et brudd i kloakkledningen mellom to pumpestasjoner. Nå i formiddag var Kalland selv ute og inspiserte skadene.

Garanterer

— Det er selvfølgelig ikke bra at kloakken renner rett ut i drikkevannet, men det utgjør ikke noen fare for våre kunder. Jeg kan garantere for kvaliteten. Den måles kontinuerlig. Vårt vanninntak skjer på 40 meters dyp. Kloakken som har rent ut i Jordalsvannet, blir liggende på overflaten.

Monica Nilsen bor like ved Jordalsvannet og er varamedlem til bystyret for Fremskrittspartiet. Hun er ikke beroliget av Kallands forsikringer.

- Rystet

— Jeg er rystet over at etaten kan ta så lett på dette og ikke reagerer umiddelbart. Denne saken vil vi ta opp i bystyret, sier hun.

Også i Mattilsynet har man merket seg at vann- og avløpsetatens rutiner har sviktet.

— Det er selvfølgelig ikke bra med rutinesvikt. Og der kommer vi til å gi en anmerkning. Rent estetisk er det heller ikke bra med kloakk i drikkevannet. Men det har aldri vært noen fare for vannkvaliteten. Råvannkvaliteten varierer ganske mye i Jordalsvannet, men i det vannet som leveres kundene har det alltid vært null i avvik. Dette utslippet vil ikke påvirke vannet til kundene, sier distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet i Bergen.

Se innslag om kloakkutslippet på TVHordaland i kveld klokken 17.30 og 18.30!

YNGVE STEENSÆTH
SPRUTET OPP: Gjennom dette hullet sprutet kloakken opp da Frode Hansen var nede for å hente rundballer.
DRITT: Rester av toalettpapir og skitt levner ingen tvil om at det er kloakk som nå har rent ut i drikkevannet Jordalsvannet. FOTO: HELGE HANSEN
FORBUD: Dette skiltet forbyr innbyggerne å forurense, bade eller fiske i Jordalsvannet. Nå er det trolig et kommunalt kloakkrør som lekker ut i drikkevannet deres. FOTO: HELGE HANSEN