Førstelagmann Rune Fjeld erkjenner at det er en stor belastning for de involverte å måtte vente så lenge på at saken skal få sin endelige avgjørelse.

— Det er en uholdbar situasjon som vi beklager på det aller sterkeste. Vi skulle tatt saken tidligere hvis vi hadde lokaler, sier Fjeld.

Han avviser at det dreier seg om et spill for å få plassproblemet på dagsordenen.

— Vi setter ikke noe på spissen, det ville vært kynisk i en så alvorlig sak med mange involverte, sier Fjeld.

Tviler på fremskynding

Arbeidet med å finne tomt til nytt rettsbygg startet for ni år siden. I dag står den gamle brannstasjonen klar, men bevillingene fra regjeringen mangler.

— Dette er et budsjettspørsmål som vi ikke vil kommentere før til høsten, sier Trond Øvstedal, informasjonsrådgiver i justisdepartementet.

Førstelagmannen holder fast på at han ikke vil beramme saker andre steder enn i tinghuset, selv om det øker behandlingstiden.

— Vi skal gjøre alt vi kan for å fremskynde Hylkje-saken dersom vi får åpninger i berammingsplanen. Men vi har en hel rekke andre fristsaker og alvorlige lagrettesaker så det er ikke så enkelt å plassere den. Jeg er ikke særlig optimistisk, sier Fjeld.

- Hamre er navlebeskuende

— Er det ikke viktigere at saken blir behandlet, enn hvor det skjer?

— Det kan man si, men når det blir fast praksis å gjennomføre saker på hoteller fører det til en ekstra belastning både for tiltalte, fornærmede og ansatte, som gjør at vi ikke kan opprettholde ordningen.

— Dommere, tiltalte og fornærmede sitter oppå hverandre, samtidig som de vasser i hotellets gjester. Det tekniske utstyret er heller ikke godt nok, sier Fjeld.

Fjeld reagerer på at ingen av de faste forsvarerne har tatt opp lokalforholdene med bevilgende myndigheter.

— Beate Hamre bør ikke være så navlebeskuende i denne saken. Hun bør løfte blikket og se på arbeidsforholdene generelt, sier Fjeld.

Han sier det har blitt jobbet med å finne andre mer permanente alternativer utenfor tinghuset i påvente av det nye rettsbygget, uten å lykkes.