— For en effektivisering av stamveinettet er det et klart behov å få på plass Nyborgtunnelen, sier Magnus Natås, sjefingeniør i Statens vegvesen, region vest.

— Eikåstunnelen er mer akutt for å få opp standarden rundt Vikaleitet.

Men om tunnelbehovene er lite omdiskutert, er prosjektenes fremtid høyst usikker.

— Pr. i dag er finansiering av Nyborgtunnelen helt uavklart, sier Natås.

Dystre spådommer om realisering først hen mot 2030, kan meget vel gå i oppfyllelse, tror Natås.

— Det kan lett skje. Vi skulle svært gjerne fått den tidligere.

Blir det virkeligheten, går Åsane tøffe trafikale tider i møte.

— Vi vet jo at forholdene i Åsanes sentrale deler allerede er en anstrengt sak, sier Magnus Natås, og legger til:

— Med all den aktiviteten som planlegges vil trafikkproblemene øke.