Fredag kontrollerte politiet utesteder som skal ha ordensvakter og vektere på plass. Det viste seg at mange av utestedene har god kontroll og vektere med nødvendig kompetanse, men politiet fant også steder som ikke oppfyller de krav som er satt til vakthold.

— Et utested sto i fare for å bli stengt både fredag- og lørdagskvelden, og vil bli innkalt til oppfølgende samtaler hos politiet, sier politiadvokat Arne Fjellstad ved politiets forvaltningsavdeling.

Behov for mer vakthold

Han forteller at utestedet også tidligere har fått pålegg av politiet om å ha godkjente vektere til stede.

— Vi valgte å ikke stenge utestedet fredag fordi daglig leder fikk på plass vektere raskt. Men når det samme skjer dagen etterpå, må vedkommende inn til samtale hos oss. Det er alvorlig når næringslivet ikke følger myndighetenes vilkår, sier han.

Han forteller at mange utesteder i dag har krav om å ha utdannet kompetente ordensvakter og vektere, mens noen utesteder har dette som en frivillig løsning.

— Kontrollen avdekket behov for mer kompetent vakthold på utestedene. Vi må også se om det er flere utesteder vi må pålegge å ha vakthold. Dette gjelder særlig steder der man kan påregne en del ordensmessig utfordringer. Det er viktig at bransjen tar sitt ansvar på alvor, sier han.

Det er politiet som er tilsynsmyndighet i forbindelse med serveringsstedenes bruk av vektere og ordensvakter.

— Man kan ikke ta inn hvem som helst fra gaten å bruke vedkommende som vakt. Det stilles strenge krav til vandel for å kunne arbeide som vekter på et utested. Alle vektere og ordensvakter skal være uniformert og bære synlig bevis på at de er godkjent, sier Fjellstad.

Publikums trygghet

Lørdagskvelden var det overskjenking som var tema for politiet, og kontrollen ble gjennomført i nært samarbeid med Bergen kommunes skjenkekontor.

— På mange av stedene var det god kontroll og god stemning, men det var også steder hvor terskelen for fortsatt alkoholservering var altfor lav, sier sjefen for politiets patruljeseksjon i Bergen, Bengt Angeltvedt.

Nå vil politiet også vurdere om det skal settes krav om å ha vektere tilstede i forbindelse med alkoholservering på flere av utestedene i Bergen sentrum.

— Det handler om publikums trygghet. At de kan føle seg trygge på at det står kompetente vektere i døren, sier Fjellstad.

— Det er klart dette er en utgift for utestedene, men tapt skjenkeløyve og dårlige omdømme har også en kostnad.

Politiadvokat Arne Fjellstad ved politiets forvaltningsavdeling.
Leif Gullstein