• Det er viktig at Torgallmenningens karakter kommer frem. Noen av dagens farger på fasadene er riv ruskende feil, og det er et åpenbart behov for en helhetlig fargeplan.

Det sier spesialkonsulent Bente Mathisen hos byantikvaren. I fjor skrev hun sammen med Anne Lise Brask Eriksen boken «Farger i Vågsbunnen».

— I dag har huseiere ingen meldeplikt før de reiser stillaset for å male. Det er plan- og bygningsloven som setter grenser for hva folk kan gjøre og ikke gjøre med husveggene sine, opplyser Mathisen.

— Loven sier at husfargen ikke skal være skjemmende, og i eventuelle konflikter vil det være opp til byggesaksavdelingens juridiske forståelse hva som er skjemmende eller ikke.

Mathisen opplyser at byantikvaren har en fargeplan for Torgallmenningen som en viktig sak på agendaen, men at det blir et prioriteringsspørsmål når en slik plan eventuelt vil foreligge.

Men hun kan også tenke seg at byantikvaren gir ut en brosjyre der man redegjør for intensjonene ved fargesetting og gir huseiere råd.

— Flere av gårdeierne på Torgallmenningen har søkt råd hos oss, og vi har vært i dialog med dem om fargevalg, forteller Mathisen.

Om den rosa fargen på Galleriet-kvartalet sier hun at den tilhører 80-tallets rosa periode.

— Den er nok feil for Torgallmenningen, men likevel kan man ikke si at den er direkte stygg. En farge skal være ganske graverende før det kan gripes inn, sier hun.