BT fortalte i går om 88 år gamle Løland som ble oppsagt fra leiligheten sin i Ibsens gate 63 for to måneder siden. Ifølge advokatfullmektig Petter Rysst følger oppsigelsen de formkrav som loven stiller, men begrunnelsen er mer tvilsom.

– Det står i oppsigelsen at leiligheten skal totalrenoveres, men det er etter min mening ikke godt nok. I loven heter det at det må fremgå at leiligheten skal ombygges eller rives. En ombygging betyr å flytte på vegger og gå inn i bærende konstruksjoner. Til dette kreves en tillatelse fra kommunen, som også må kunne forevises, sier Rysst.

Oppsigelsen vil etter Ryssts oppfatning være ugyldig på grunn av manglende begrunnelse.

– Kan ikke huseier lage en ny begrunnelse?

– Han kan utfylle begrunnelsen, men han kan ikke endre den. Skjer det, kan leietaker påberope seg bristende forutsetninger, og da kan oppsigelsen påklages.

Det utløser en juridisk prosess som til slutt kan ende i en sak for tingretten. Rysst mener huseier burde ha foretatt noen rimelighetsbetraktninger før han skrev oppsigelsen.

– Leietakers alder og botid burde vært vurdert. Han burde og vurdert om det var nødvendig med renovering. Og det tilligger også kjøper et ansvar, før han kjøper huset, å se til at det ikke er noe i veien for å foreta en totalrenovering. Alt dette er forhold som vil komme i betraktning ved en rettslig vurdering av oppsigelsen, sier Rysst.

Amundsen, Paul S.