• Både Statsbygg og grunneierne bak Møllestranden har fraveket «Waterworld». Begge partier har melt sin egen kake, sier arkitekt Espen Rahlff hos 3RW Arkitekter.

Rahlff deltok i utformingen av «Waterworld» som var resultatet av et halvt års planverksted. Der deltok også kommunen sammen med grunneiere i området.

Rahlff gir begge parter i striden litt rett og litt feil.

— Planene for Møllestranden har likhetstrekk med «Waterworld», men jeg er ikke fornøyd med det Rakner har gjort. Utbyggerne har snudd på byggestrukturen, noe som etter vår mening vil skyggelegge utearealene. Området er i utgangspunktet ganske undersolt.

Snøhettas massive Kunsthøyskole virker malplassert i Møllendal, mener Rahlff.

— Er det riktig at «Waterworld» skisserte nybygg opp til 14 etasjer?

— Det er riktig, men kommunen sa tidlig at byggehøydene måtte reduseres. Når vi tegnet så høyt, så var det fordi grunneierne ønsket høy utnyttelse. Da mente vi det var bedre å bygge noen høye hus, enn å bygge massivt, sier Espen Rahlff.