Bistandsadvokat Line Ingebrigtsen er svært kritisk til Sandviken sykehus sin håndtering av saken.

En 28 år gammel deltidsansatt pleier er tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin ved Sandviken sykehus for å få sex med kvinnen. Pleieren har erkjent det seksuelle forholdet, men hevder det var gjensidig kjærlighet. Han nekter derfor straffskyld. Pasienten sier hun følte seg presset til sex.

— Må se på rutiner

— Det er åpenbart at saken skulle anmeldes. Og fornærmede opplevde ikke noen støtte hos ledelsen ved sykehuset. Det er ikke opp til sykehuset å etterforske saker, det er opp til politiet å finne ut om det har skjedd straffbare forhold. I det minste burde sykehusledelsen gitt henne mulighet til å snakke med advokat, sier Line Ingebrigtsen.

Bistandsadvokaten mener sykehuset må gjennomgå sine rutiner på grunnlag av det som er kommet frem i denne saken.

— Psykologen som fornærmede fikk snakke med for å bearbeide saken, anbefalte henne å legge den bak seg. Det er en svært uheldig måte å bearbeide seksuelle overgrep på. En fellende dom er oftest det som skal til for å komme videre. Her er det vist manglende kunnskap hos dem som burde ha den, sier bistandsadvokaten.

Først da kvinnen betrodde seg til en ufaglært pleier på sykehuset fikk hun hjelp. Han tok affære og satte henne i kontakt med advokat.

- Ikke tema å anmelde

I retten i går kom det frem at fornærmede fortalte en avdelingssykepleier at hun hadde hatt et forhold til tiltalte. Tiltalte ble kalt inn til to samtaler med denne og en annen avdelingssykepleier, og benektet et seksuelt forhold. Avdelingssykepleierne valgte å tro på tiltalte.

— Det var ikke noe tema å anmelde saken til politiet, men det ble rapportert til overlege og personalsjef, fortalte en av avdelingssykepleierne.

Tiltalte fikk beskjed om å slutte fordi han erkjente at han hadde møtt kvinnen privat. Det ble ikke laget noe notat på det som skjedde, og sykehuset anmeldte ikke saken.

- Uetisk, ikke straffbart

— Jeg oppfattet ikke forholdet de hadde som straffbart. Det foregikk utenfor sykehusets område, var gjensidig og fornærmede var frivillig innlagt. Det var uetisk, men ikke straffbart, fortalte den ene avdelingssykepleieren.

Fornærmede var innlagt på sykehuset flere perioder i 2001, og var tidvis suicidal. Sykdommen gjorde blant annet at hun hadde manglende evne til å ta avgjørelser selv.

Fornærmede har i ettertid fått problemer som kan knyttes til forholdet hun hadde til tiltalte.

Aktor, politiadvokat Einar Råen, krever åtte måneder fengsel for tiltalte. Bistandsadvokaten krever inntil 100.000 kroner i erstatning.