• Dersom Gaia Trafikk vil ha tilbake de passasjerene som har sviktet selskapet, så må busstilbudet bedres.- Et bedre tilbud er alfa og omega, sier instituttsjef Knut Østmoe ved Transport-økonomisk Institutt til Bergens Tidende.

JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no

— Først etter at tilbudet er blitt bedre, kan man tenke på å senke billettprisene. Å senke prisen med et par kroner nytter lite så lenge tilbudet ikke er godt. Dersom prisen i Bergen ble senket fra 20 til 15 kroner, så ville det kanskje gi 5 prosent flere passasjerer.- Men nå er jeg jo klar over at det offentlige tilskuddet er sensasjonelt lavt i Bergen. Det drives effektivt, men gir en dårlig transportpolitisk løsning, sier Østmoe- Hvordan rimer den store passasjernedgangen med nedgangen i biltrafikken i bompengeringen?- Utviklingen i bensinprisen kan ha påvirket trafikktallene på årsbasis. I tillegg kan det jo hende at det utvikler seg en bydelsidentitet i Bergen, på en slik måte at man i stadig større grad benytter seg av de tilbudene man finner lokalt og skygger unna sentrum, sier Østmoe. Han opplyser at Stor-Oslo Lokaltrafikk hadde en nedgang på 0,6 prosent i trafikk over bygrensen. Samferdselsansvarlig i Bergen Næringsråd, Ole Johan Sagen, mener Bergen sentrum blir skviset av både busstakstene og bompengetakstene stiger så kraftig.- Billettprisen burde vært nede på 12-13 kroner, og staten burde gå foran med et godt eksempel ved å gi mer støtte, sier Ole Johan Sagen til BT.- Hvis Bergen kommune får ansvaret for egen kollektivtrafikk, slik det er søkt om, må første punkt være å fryse busstakstene. Støtten bør gis i form av en fast sum pr. reisende, og med dekning av merkostnadene ved driften, sier Ingmar Ljones.