— Vi er i en helt annen situasjon enn i Oslo. Vi har ikke fått melding om leirvirksomhet eller sanitære problemer. Det virker som om folk bor på private adresser eller i biler, sier Magne Ervik, kommunaldirektør for Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing.

Ifølge Ervik belaster ikke rom-folk kommunens tjenester i særlig grad.

— De fleste er her som en hvilken som helst turist i kraft av å være EØS-borgere. De har dermed ikke krav på våre tjenester. Vi observerer at det er en del rom-folk i bybildet, men politiet har etter vårt inntrykk god oversikt. Det er mye lettere å følge med på situasjonen i en by som Bergen enn i Oslo, sier han.

Kafeen i Robin Hood Huset er blitt ett av de faste møtepunktene for sigøynerne i Bergen.

— Det kommer innom ca. 30 hver dag. De slapper av, bruker toalettet og får seg en matbit eller en kopp kaffe. Noen benytter bytterommet for å få seg noen nye klær eller sko. De kommer som regel i følge. Ellers vet vi ikke så mye om dem siden det ikke er så enkelt å komme i prat med de på grunn av mangelen på et felles språk, sier daglig leder Marcos Amano.

Tiggere har plikt til å registrere seg hos politiet, påpeker politioverbetjent Jørn Solsvik i Hordaland politidistrikt. Men så langt er det bare et fåtall som har gjort det.

— Registrering av tiggere hjelper oss å få oversikt over omfanget. Vi sjekker regelmessig identiteten til tiggere på offentlig sted, og om vedkommende er registrert, sier han.