I går gledet Kystverket seg over at det ikke ble funnet olje i akterskipet av vraket av «Server». Nå reagerer Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund på den positive innstillingen. Han mener det hadde vært mye bedre dersom oljen fremdeles var i vraket.

— Jeg forstår ikke at det er gledelig at vraket er tomt. Det betyr jo bare at oljen er rent ut og at Kystverket ikke har priorietert kontroll på et tidligere tidspunkt, sier Holten som er fagansvarlig for olje og shipping.

Dersom oljen fremdeles hadde vært i vraket ville det vært mulig å fjerne den, mener Miljøvernforbundet.

— Kystverket har hatt en helt feil holdning til dette. De skulle selvfølgelig ha sjekket akterskipet mye tidligere, men det koster jo penger. Det er lite ressurser i Kystvernet i Norge, sier Holten.

— Jeg lurer på om dette er bevisst strategi eller dårlig dømmekraft. Holdningen til dette har uansett vært helt feil. Kystverket har ikke hatt kontroll underveis og beredskapsansvaret har sviktet, legger han til.

Paul Amundsen