• De får bedre oppfølging i fengsel enn på tvang, mener rusmibrukernes foreldre.

De ønsker seg likevel flere tvangsinnleggelser, selv om tallet har steget kraftig de siste 15 årene.

– ”Hadde jeg ikke vært inne på tvang, så hadde jeg ikke levd i dag” har flere sagt til meg. Tvang virker og for mange er det eneste redningen, sier Kari Edvardsen, som er leder av Landforeningen Mot Stoffmisbruk (LMS) i Bergen.

Tvang ble grundig diskutert på LMS sin årskonferanse i helgen.

– Stikker av

– Problemet med tvang er at det ikke fungerer, fordi det ikke er noe kvalitet i behandlingen. Slik det er i dag får mange bedre oppfølging i fengsel, med kurs og skole. Under tvang stikker noen av og blir borte i dager og uker. Det er ikke alltid at de blir hentet inn igjen før tvangsperioden er over. I mellomtiden krangler institusjonene, politiet og sosialkontoret om å hente dem inn. Jeg har sett mange eksempler og det er til å gråte av, sier Edvardsen.

Andre blir sittende passive bak lukkede dører.

– Det er forferdelig for pårørende å se på. Og når de sitter på tvang så har vi ikke vi pårørende noe vi skulle ha sagt, sier Edvardsen.

— Ingen oppbevaring

Hun etterlyser et meningsfylt liv i de tre månedene tvangsperioden fungerer.

– Det skal ikke bare være en oppbevaring. Folk må motiveres, sier Edvardsen.

”Vi kommer ikke utenom at tvang faktisk fungerer. Over tid er det små eller ingen forskjeller i resultatet mellom de klientene som kommer inn på tvang og de som kommer frivillig”, skriver generalsekretær i LMS, Kariann Tingstein i en rapport.

Ved Skutevikenklinikken hadde de i fjor en dramatisk økning av tvangspasienter.

Får spesiell behandling

– Det finnes fordeler ved tvang, fordi pasientene får tilrettelagt alt rundt seg på en annen måte enn de som legger seg inn frivillig. De får tilgang på advokat, sosionom, en individuell plan og god medisinsk oppfølging. Det er sjelden at folk klager på behandlingen, sier oversykepleier Ørjan Kramer ved Skutevikenklinikken.

De har nå ikke flere tvangspasienter, etter at Helse Vest sa opp avtalen om avrusning i regi av Stiftelsen Bergensklinikkene.

Rundt halvparten av dem som ble lagt inn på Skutevikenklinikken i fjor ble innlagt på frivillig tvang, det vil si at de selv signerte på sin innleggelse.

– Jeg har opplevd at vi må hente inn igjen pasienter som har stukket av fra tvangsbehandlingene, men synes ikke at dette har vært noe stort problem, sier klinikksjef Arne Einar Bjordal ved Skutevikenklinikken.

Han mener også at tvang kan virke positivt i en del tilfeller.

– Folk blir tvunget til å ta en pause fra rusen. Vårt mål ha vært at de skal begynne å tenke mer positivt om fremtiden, sier Bjordal.

Har du synspunkter på at stadig flere blir lagt inn på tvang?

Bergens Tidende
- Folk blir tvunget til å ta en pause fra rusen. Vårt mål ha vært at de skal begynne å tenke mer positivt om fremtiden, sier klinikksjef Bjordal ved Skutevikenklinikken.