Han vil derimot ikke si noe om hvor mange som vil være i aktiv tjeneste i påsken.

— Men vi har vurdert bemanningen til å være god nok til å ivareta både publikum og de ansatte sine interesser, sier Gudmundsen.

— Hvordan kan det da ha seg at fagforeningen mener det motsatte?

— Det vil ikke jeg spekulere i, svarer visepolitimesteren.

Når Gudmundsen påstår at bemanning i årets påske er bedre enn tidligere, begrunner han det med gevinst av omorganisering i politiet.

— Nå har vi muligheten til å omdirigere patruljer fra det ene til det andre området, dersom det skulle være behov for det, sier Gudmundsen.

Fagforeningsleder Jan Skulstad forteller at de har bedt om en ekstra patrulje i Bergen Vest og en ekstra patrulje i Bergen sentrum om natten.

— Dette er noe vi er kommet frem til ut fra hva vi mener må til for å ha en minimumsbehandling. Det dreier seg om en kostnad på 30.000 kroner, sier Skulstad.

Visepolitimester Gudmundsen ønsker ikke å gå inn på hvilke krav som er fremmet eller hva som er diskutert med de tillitsvalgte.