– Jeg har ringt rundt til nesten alle. Mange var så glade at de begynnte å gråte i telefonen, sier talsmann for beboerne i Hatlestad Terrasse, Terje Middelthon.

– Vi er glade for at dette kapittelet er avsluttet.

Kommunens innløsningstilbud gikk ut til beboere i 16 boliger det rasrammede området. Tilbudet var utformet slik at alle måtte akseptere, slik at kommunen kunne jevne husene med jorden og sikre veien forbi rasstedet.

– Tung prosess

To av beboerne ville imidlertid ikke gi sitt tilsagn. Dermed ble saken stående i stampe inntil fredag ettermiddag. Da falt den siste brikken falt på plass. Beboerne i samtlige boliger har dermed akseptert kommunens tilbud. Det er byrådsleder Monica Mæland (H) lettet over.

–Det har jo vært en forferdelig tung prosess. Det vil utvilsomt glede mange at de nå kan komme seg videre, sier Mæland.

På spørsmål om det er utøvet press fra kommunens side for å få de to siste beboerne til å akspetere tilbudet, svarer Mæland avvisende.

– Nei, det har vi ikke. Vi har kommet til enighet. Men det er jo ingen lykkelig løsning i en slik sak.

Tomteland

– Nå betaler vi ut boligene og er klar for å gå i gang med riving og flytting av veien, sier Monica Mæland.

Terje Middelthon og Hatlestad-beboerne regner med at kommunen nå setter full fart i arbeidet med å finne tomteland hvor nabolaget kan gjennoppbygges. BT har tidligere fortalt at et flertall av dem ønsker å bygge på en tomt tilhørende Kaland gård.

– Det skal ikke stå på saksgangen i det videre arbeidet, lover Mæland.

– Men vi må jo forholde oss til det formelle med hensyn til reguleringsplanser og eventuelle omreguleringer.

Arkiv