• «Sleipner» var for dårlig bygget, fastslo skipsingeniør Alf H. Brekke fra vitneboksen.

Han har i lengre tid interessert seg for ulykkesbåtens konstruksjon og materialutførelse.

Brekke har gransket «Sleipner»-vraket grundig, og la frem for retten flere vrakrester der han mente å påvise dårlig håndverk fra verftet i Australia som bygget HSD-hurtigbåten.

— Det er to ting jeg har merket meg ved. Materialet som er brukt, er ikke godt nok, og sveisesømmene holder heller ikke mål, sa Brekke.

OK på «Draupner»

Han ble konfrontert med at Veritas-tester av aluminiumen og skjøtene på søsterskipet «Draupner» ikke påviste noe uregelmessig på dette fartøyet.

For noen måneder siden ble det påvist store sprekker i skroget på en dansk hurtigbåt, bygget ved det samme verftet i Australia som laget «Sleipner» og «Draupner». Brekke undersøkte nylig også denne hurtigbåten, som går mellom Sverige og Bornholm.

— Jeg fant mange likhetstrekk, sa han.

Brekke fikk støtte for sitt syn av Olav Farstad, sivilingeniør med aluminium som spesialfelt.

— Skroget burde ha holdt seg intakt, og ikke blitt delt i to og smuldret opp innenfra etter grunnstøtingen, sa han.

Kritisk

Brekke er kritisk til deler av undersøkelseskommisjonens og politiets arbeid.

— Jeg mener vrakrestene som ligger på sørsiden av Store Bloksa burde ha vært hevet, forklarte han.

Der skal de mye omtalte baugspydene på «Sleipner» ligge. Brekke utelukker ikke at ett eller begge av disse kan ha falt av før grunnstøtingen, på grunn av dårlig sveisearbeid.

— I så fall kan dette være årsaken til «Sleipner» s uforklarlige kursendring mot Store Bloksa, sa Brekke.

4-5 knop

Skipsingeniøren tviler dessuten sterkt på beregningene av hurtigbåtens fart da den traff skjæret. Undersøkelseskommisjonen og påtalemyndigheten har lagt grunn at «Sleipner» holdt full fart, ca. 35 knop.

— Det kan umulig stemme. Ut fra skadene på skroget, må farten ha vært nede i 4-5 knop, hevdet Alf H. Brekke.

KRITISK: - Materialet som ble brukt på «Sleipner» var ikke godt nok, og sveisesømmene holdt heller ikke mål, sa skipsingeniør Alf H. Brekke fra vitneboksen i går.